Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

56 ofert pracy

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą...

2021-01-16 06:35:05
2 dni temu z absolvent.pl

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą...

2021-01-16 06:35:05
2 dni temu z absolvent.pl

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą...

2021-01-16 06:35:05
2 dni temu z absolvent.pl

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie...

2021-01-16 04:08:12
2 dni temu z lento.pl

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie...

2021-01-16 04:08:12
2 dni temu z lento.pl

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie...

2021-01-16 04:08:11
2 dni temu z lento.pl

Stanowisko ds. obsługi magazynowej (magazynier)

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie, ukończony kurs na magazyniera, znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym, znajomość systemu SAP na poziomie podstawowym, umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, umieję...

2021-01-15 21:25:06
3 dni temu z infopraca.pl

Elektromonter ds. automatyki

pokaż opis

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: dokonywanie weryfikacji parametrów i regulacji przekaźników zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wymaganiami producenta w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, prowadzenie dokumentacji realizowanych prac...

2021-01-15 15:26:31
3 dni temu z praca.pl

Dróżnik przejazdowy

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, zawodowy staż pracy - odbycie przygotowania zawodowego, umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, umiejętność radzenia sobie z emocjami, zorientowanie na k...

2021-01-15 15:25:05
3 dni temu z infopraca.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Inspektor diagnosta ds. energetyki

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie techniczne w danej specjalności, 7 lat doświadczenia zawodowego w specjalności, w tym 2 lata na stanowisku starszego specjalisty diagnosty, uprawnienia budowlane w specjalności, znajomość pakietu MS Office...

2021-01-15 15:25:05
3 dni temu z infopraca.pl

Pracownik ds. obiektów inżynieryjnych

pokaż opis

Zakres obowiązków: koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z obiektami inżynieryjnymi, wykonywanie zadań zgodnie z założonym planem oraz obowiązującymi w Spółce standardami, udział we wdrażaniu, mających zastosowanie w działalności Spółki, techn...

2021-01-15 15:21:41
3 dni temu z praca.pl

Administrator systemów teletransmisyjnych IPMPLS

pokaż opis

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: projektowanie usług sieciowych w środowisku sieci teletransmisyjnej IPMPLS, konfiguracja i uruchamianie usług w sieci teletransmisyjnej IPMPLS, współpraca z dostawcami elementów sieciowych w procesie konfigura...

2021-01-15 09:17:12
3 dni temu z praca.pl

Ekspert ds. analiz biznesowych i raportowania

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w specjalności: finanse, bankowość, ekonomia, 12 lat doświadczenia zawodowego, w tym 6 lat pracy w obszarze fuzji i przejęć przedsiębiorstw lub zarządzania grupą kapitałową (w działach analiz lub audytu), w...

2021-01-14 21:25:05
4 dni temu z infopraca.pl

Stanowisko ds. energetyki nietrakcyjnej

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku w specjalności energetyka, znajomość pakietu MS Office oraz systemu SAP na poziomie średniozaawansowanym, umiejętność współpracy oraz dzielenia się...

2021-01-14 15:25:05
4 dni temu z infopraca.pl

Operator Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej...

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku wiedza zawodowa w zakresie – ruch kolejowy, znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej podstawowym, umiejętność współpracy oraz dziel...

2021-01-14 15:25:05
4 dni temu z infopraca.pl

Operator Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej...

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku wiedza zawodowa w zakresie – ruch kolejowy, znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej podstawowym, umiejętność współpracy oraz dziel...

2021-01-14 15:25:05
4 dni temu z infopraca.pl

Zawiadowca ds. inżynierii ruchu

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie min. średnie, 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku dyżurnego ruchu, znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym, wiedza zawodowa z zakresu inżynierii ruchu, umiejętność współpracy oraz dzi...

2021-01-14 15:25:05
4 dni temu z infopraca.pl

Instruktor ds. drogowych

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: Wariant A wykształcenie średnie, 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym 5 lat na stanowisku toromistrza, Wariant B wykształcenie wyższe, 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku toromistrza, znajomość pakietu MS Office na po...

2021-01-14 15:25:05
4 dni temu z infopraca.pl

Ekspert ds. analiz biznesowych i raportowania

pokaż opis

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowywanie wniosków o dokapitalizowanie Spółki, w tym sprawozdań z wycen wnoszonych aportów oraz okresowe raportowanie jego wykorzystania, udział w realizacji projektów informatycznych oraz wdrażanie i ro...

2021-01-14 14:40:29
4 dni temu z praca.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży torowej...

pokaż opis

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki w Zespole Inżyniera Projektu. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie...

2021-01-14 13:30:02
4 dni temu z praca.pl

Pracownik ds. systemów informatycznych

pokaż opis

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: utrzymanie i rozwój systemów IT w zakresie warstwy middleware/serwery aplikacyjne, realizacja wniosków o zmianę w systemach IT, rozwiązywanie problemów w systemach IT jako II linia wsparcia, prowadzenie testów...

2021-01-14 10:30:27
4 dni temu z praca.pl

Administrator systemów teletransmisyjnych IPMPLS

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: telekomunikacja, elektronika, informatyka, 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z administrowaniem siecią rozległą IP, dobra znajomoś...

2021-01-14 05:25:06
4 dni temu z infopraca.pl

Asystent Kierownika Kontraktu - umowa na czas...

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne, 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z r...

2021-01-13 21:25:06
5 dni temu z infopraca.pl

Operator maszyn budowlanych

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III, ładowarki kl. III, uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi do 3,5 t, dyspozycyjność (praca ma charakter delegacji i może obej...

2021-01-13 21:25:06
5 dni temu z infopraca.pl

Asystent Kierownika Kontraktu

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne, 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z r...

2021-01-13 21:25:06
5 dni temu z infopraca.pl

Zawiadowca ds. automatyki i telekomunikacji

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: Wariant A wykształcenie średnie, 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku automatyka, Wariant B wykształcenie wyższe, 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku automatyka, egzamin kwalifikacyjny na stanowisko automatyka...

2021-01-13 21:25:06
5 dni temu z infopraca.pl

Mistrz ds. nawierzchni i podtorza

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie techniczne, 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata w specjalności, wiedza zawodowa w zakresie zarządzania i kierowania zespołem, znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym, dyspozycyjność (p...

2021-01-13 21:25:06
5 dni temu z infopraca.pl

Stanowisko ds. zamówień i gospodarki materiałowej

pokaż opis

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku pracy na podobnym stanowisku, wiedza zawodowa w zakresie administracji, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych, znajomość pakietu MS Office n...

2021-01-13 21:25:06
5 dni temu z infopraca.pl

Pracownik ds. organizacji robót i zamknięć torowych

pokaż opis

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej, przetargowej, projektowej i budowlanej w zakresie inżynierii i techniki ruchu kolejowego dla zadań inwestycyjnych w celu minimalizacji negatywnego wpływ...

2021-01-13 15:46:21
5 dni temu z praca.pl

Kierownik Kontraktu

pokaż opis

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna na nadzór i zarządzanie projektem: Prace na nowym projekcie w zespole GSM-R Umbrella. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie kontraktem na etapie przygotowania, realizacji i rozliczen...

2021-01-13 15:46:20
5 dni temu z praca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 872 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy