Firma: Polkomtel Sp. z o. o.

31 ofert pracy
Oferta sponsorowana

Projektant Programista - Lider Systemu

Nuzle.plpokaż opis

Salary: 10.0k-12.9k (UoP) PLN / month. Requirements: Java, Spring, Hibernate, Maven, Java EE. Tools: Jira, Confluence, SharePoint, GIT, Stash, Jenkins. Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, Free coffee, Canteen, Bike...

2021-06-02 nofluffjobs.com
Oferta sponsorowana

System Administrator (AD + IDM)

Nuzle.plpokaż opis

Salary: 8.0k-10.0k (UoP) PLN / month. Requirements: Windows, VMware, Windows server, English, Polish. Tools: Jira, Remedy, Confluence, SharePoint. Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, Free coffee, Canteen, Bike parki...

2021-06-04
nofluffjobs.com
Oferta sponsorowana

Test Automation Engineer

Nuzle.plpokaż opis

Salary: 6.0k-12.0k (UoP) PLN / month. Requirements: SQL, Testy funkcjonalne, JIRA, SoapUI, Java. Tools: Jira, Confluence, GIT, Agile, Scrum. Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, Free coffee, Canteen, Bike parking, Pl...

2021-05-30
nofluffjobs.com

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Logistyki...

pokaż opis

Optymalizacja w codziennych procesach z wykorzystaniem rozwiązań Power Query w Excel Optymalizacja procesów z wykorzystaniem Power Automate, Power Apps z pakietu Office 365 Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań wraz z ich opisem z możliwością późniejsz...

2021-06-23 15:32:44
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Sprzedaży...

pokaż opis

Poznanie specyfiki pracy sił sprzedaży, uczestnictwo w tworzeniu planów rozwojowych i szkoleniowych Tworzenie materiałów szkoleniowych, uczestnictwo procesach rekrutacyjnych Udział w tworzeniu projektów konkursowych dla PH Wsparcie administracyjne, u...

2021-06-23 15:32:44
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Aplikacji

pokaż opis

Realizacja i rozwiązywanie incydentów i service request dotyczących systemu SAP Realizacja zadań dotyczących autoryzacji i dostępów do systemów SAP Wsparcie pracy w zespołach projektowych...

2021-06-23 15:32:43
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Prawnym i...

pokaż opis

Aktualizacja baz danych dotyczących pełnomocnictw Weryfikacja kompletności wniosków i innej dokumentacji dotyczącej pełnomocnictw Obsługa zapytań o zakres upoważnień pracowników Spółki Weryfikacja dokumentacji spółek zależnych Przygotowywanie projekt...

2021-06-23 15:21:03
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Biurze Strategii i Standardów...

pokaż opis

Koordynacja prowadzonych procesów graficzna prezentacja danych kalkulacja usług, wycena stawek, koordynacja projektów przygotowanie prostych Zamówień i Umów zlecanie FV, rozliczenia finansowe usług...

2021-06-23 15:21:03
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Obsługi Klienta

pokaż opis

Sporządzanie wniosków i pism procesowych w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym, upadłościowym oraz karnym sporządzanie i opiniowanie umów sporządzanie opinii prawnych kontrola toczących się postępowań sądowych, aktualizacja informacji dot. etapów pos...

2021-06-23 14:41:17
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Aplikacji

pokaż opis

Analiza budowy systemów informatycznych Katalogowanie komponentów aplikacji i infrastruktury IT Budowanie bazy konfiguracji systemów Podstawy szacowania kosztów systemów...

2021-06-23 14:41:16
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Optymalizacji...

pokaż opis

Udział w pracach projektowych zespołu pracującego nad wdrożeniem i rozwojem robotów klasy RPA (od analizy potencjalnych procesów biznesowych do utrzymania i zarządzania zbudowanymi robotami) Udział w programie optymalizacji procesów biznesowych na po...

2021-06-23 14:41:16
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Sprzedaży...

pokaż opis

Wsparcie w projektach Przygotowywanie procedur i instrukcji stanowiskowych dla Sieci Sprzedaży Przygotowywanie komunikatów i materiałów szkoleniowych dla Sieci Sprzedaży oraz obsługa i rozwiązywanie problemów merytorycznych zgłaszanych z Sieci Sprzed...

2021-06-23 13:31:00
Wczoraj z praca.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Optymalizacji...

pokaż opis

Strategia komunikacji B2B2C Opis: Opracowanie szkieletu strategii komunikacji z klientami. Tworzenie komunikatów o charakterze marketingowym i informacyjnym. Aktualizacja instrukcji używania pojazdów Priorytet: 1 Aktualizacja procesów operacyjnych re...

2021-06-23 13:30:59
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Biurze Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

pokaż opis

Analiza ryzyka w zarządzaniu uprawnieniami dostępu do zasobów.Narzędzie IDM, work flow, inne narzędzia służące do zarządzania uprawnieniami dostępu w zgodzie z PN ISO 27001. Weryfikacja atrybutów i uprawnień dostępu przypisanych do kont domeny.Projek...

2021-06-23 12:11:08
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Sprzedaży...

pokaż opis

Możliwość poznania więcej niż jednego obszaru biznesowego dużej grupy kapitałowej Zrozumienie procesów biznesowych i zasad ich poprawnego kształtowania Zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie studiów Zdobycie praktycznych umiejętności, rozwój kompetenc...

2021-06-23 12:11:08
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Biurze Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

pokaż opis

Wsparcie w dokumentowaniu procesów ISO27001 Opracowywanie mierników ISO 27001 Weryfikacja instrukcji postępowania dla procesów IDSO 27001 Udział w procesach analizy ryzyka IT Analiza środowisk kontenerowych w zakresie mechanizmów cyberbezpieczeństwa...

2021-06-23 12:11:07
Wczoraj z praca.pl

Junior Brand Manager w dziale komunikacji marketingowej

pokaż opis

Przygotowywanie materiałów promocyjnych dla marki Plus z zakresu ATL, BTL oraz online Ścisła, partnerska współpraca z przedstawicielami innych departamentów zaangażowanych w projekty marketingowe Współpraca z agencjami reklamowymi oraz podwykonawcami...

2021-06-23 11:40:02
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Biurze Zarządu

pokaż opis

Wsparcie pracy biura zarządu koordynacja obiegu korespondencji i archiwizacja dokumentacji: poczta zewnętrzna, wewnętrzna, maile, faksy. kontrola terminowego przepływu informacji. przygotowywanie oraz obsługa spotkań wewnętrznych władz spółki. prowad...

2021-06-23 11:11:00
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Komunikacji...

pokaż opis

Wsparcie działu social media w prowadzeniu profili społecznościowych dedykowanych marek tj. Plus/ Plush oraz współpracy z agencją social mediową wsparcie działu prepaid przy produkcji materiałów BTL oraz sprzedażowych wsparcie działu komunikacji przy...

2021-06-23 11:11:00
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Departamencie Sprzedaży...

pokaż opis

Wsparcie techniczne w realizacji kampanii bezpośrednich do bazy klientów Grupy Cyfrowy Polsat analiza liczebności generowanie zapytań pod grupy docelowe testowanie komunikatów weryfikacja poprawności wypełnienia danymi obszaru MDM (Marketing Data Mar...

2021-06-23 11:10:59
Wczoraj z praca.pl

Praktyki Wakacyjne w Biurze Rozwoju Usług Non...

pokaż opis

Udział w budowaniu strategii marketingowej dla aplikacji mobilnej; prowadzenie procesu zakupowego dla wyboru agencji marketingowej; uczestnictwo w warsztatach kreujących rozwiązania pod aplikacje mobilne i definiowanie nowych wymagań dla aplikacji; w...

2021-06-23 11:10:59
Wczoraj z praca.pl

Specjalista Sekcji Wsparcia Użytkowników

pokaż opis

Wsparcie użytkowników; Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników i rejestracja w systemie; Udzielanie informacji użytkownikom o statusie zgłoszeń i postępie ich realizacji; Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów aplikacyjnych, sprzętowych i sieciowych;...

2021-06-23 10:49:43
Wczoraj z praca.pl

Kierownik Rozwoju Kategorii (TR)

pokaż opis

Stymulowanie rozwoju kategorii w kanałach sprzedaży i dystrybucji Odpowiedzialność za strategię ekspozycji i wizualizacji oferty w POS Analiza wyników i danych rynkowych oraz rekomendowanie działań usprawniających wyżej wymienione procesy Kontrola i...

2021-06-23 10:31:18
Wczoraj z praca.pl

Młodszy Specjalista - Obsługa Klienta

pokaż opis

Udział w procesie weryfikacji poprawności wystawianych faktur Analiza danych finansowych Weryfikacja zgłoszonych błędów Realizacja procesu wysyłki SMS do klientów z informacją o nowej fakturze Udział w projektach: zgłaszanie uwag, opracowywania niezb...

2021-06-23 09:30:01
Wczoraj z praca.pl

Analityk ds. Testów Automatycznych

pokaż opis

Rozwój automatyzacji testów rozwiązań informatycznych Grupy Udział w wyznaczaniu trendów rozwoju automatyzacji testów w Grupie Realizacja testów nowoczesnych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych (w szczególności automatycznych) Przygotowan...

2021-06-23 08:33:17
Wczoraj z praca.pl

Specjalista do spraw Zatrzymania klienta DATA

pokaż opis

Wsparcie kompleksowego zarządzania komunikacji z klientami Planowanie, koordynacja kampanii marketingowych CRM (lojalizacja, dosprzedaż, utrzymanie, konwersja na usługi kontraktowe) Weryfikacja i optymalizacja kampanii na podstawie wyników Sporządzan...

2021-06-22 09:17:53
2 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. Koordynacji Projektów i Konfiguracji

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Koordynowanie prac zespołu projektowego, Projektowanie dokumentacji klienckiej stosowanej w procesach biznesowych oraz konfiguracja dokumentów w systemach wewnętrznych Organizacji, Udział w rozwoju procesów, systemów i.....

2021-06-21 14:40:47
3 dni temu z pracuj.pl

Specjalista w dziale obsługi klienta

pokaż opis

Weryfikacja wniosków aktywacyjnych wpływających do Działu Aktywacji, Weryfikacja danych w systemach informatycznych w spółce, W określonych przypadkach kontakt z klientami w celu potwierdzenia danych na umowie...

2021-06-21 09:21:15
3 dni temu z praca.pl

Specjalista (rozliczenia, raportowanie i analizy)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Koordynowanie i nadzór procesu rozliczeń finansowych;, Udział i nadzór w procesie zlecenia faktur, monitorowanie przychodów, weryfikacja zgodności z budżetem;, Przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie: instrukcji, plików.....

2021-06-20 14:40:49
4 dni temu z pracuj.pl

Młodszy Specjalista w Dziale Zabezpieczania Przychodów...

pokaż opis

Kontakty telefoniczne z klientami, urzędami. Analiza danych klientów podanych na umowach telekomunikacyjnych pod kątem nieprawidłowości i ich wyjaśnianie. Współpraca z innymi obszarami biznesowymi. Obsługa klienckich przypadków wysokiego użycia telek...

2021-06-18 12:00:52
6 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. Wsparcia Projektowego

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Monitorowanie i nadzór nad portfolio projektów realizowanych w GCP, bieżące monitorowanie postępu realizacji projektu i ryzyk projektowych, Weryfikowanie i analiza danych projektowych w ramach wybranego portfela projektów,.....

2021-06-17 14:40:53
7 dni temu z pracuj.pl

System Administrator (AD + IDM)

pokaż opis

Salary: 8.0k-10.0k (UoP) PLN / month. Requirements: Windows, VMware, Windows server, English, Polish. Tools: Jira, Remedy, Confluence, SharePoint. Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, Free coffee, Canteen, Bike parki...

2021-06-04 10:25:05
20 dni temu z nofluffjobs.com

Projektant Programista - Lider Systemu

pokaż opis

Salary: 10.0k-12.9k (UoP) PLN / month. Requirements: Java, Spring, Hibernate, Maven, Java EE. Tools: Jira, Confluence, SharePoint, GIT, Stash, Jenkins. Additionally: Sport subscription, Training budget, Private healthcare, Free coffee, Canteen, Bike...

2021-06-02 10:25:06
22 dni temu z nofluffjobs.com
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Polkomtel Sp. z o. o.

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 748 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy