Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

- Mamy dla Ciebie 23 oferty
Nowe

Monter Sieci Wodociągowej

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac., demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp., podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe., kontrola.....

2021-12-02 11:45:47
Dzisiaj z pracuj.pl

Mistrz w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, bezpośrednie kierowanie i nadzór nad wykonywanymi pracami interwencyjnymi przez zespoły i brygady robocze, rejestrowanie zadań zleconych w systemie ewi-awa, rozpisywanie czasu pracy i zadań wykonanych przez podległą.....

2021-11-29 16:40:32
3 dni temu z pracuj.pl

Specjalista w Dziale Ochrony Fizycznej

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, podejmowanie działań mających na celu utrzymanie należytego poziomu w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego obiektów Spółki, współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w procesie opracowywania i.....

2021-11-25 16:40:30
7 dni temu z pracuj.pl

Aparatowy Urządzeń Technologicznych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych, eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych, prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy.....

2021-11-25 10:40:37
7 dni temu z pracuj.pl

Aparatowy Urządzeń Technologicznych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, nadzór nad poprawnym działaniem obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oczyszczania ścieków obróbki osadów ściekowych, instalacji dezodoryzacji oraz instalacji biogazu, wprowadzanie zmian w cyklu pracy urządzeń i instalacji.....

2021-11-22 16:40:25
10 dni temu z pracuj.pl

Starszy Inspektor / Specjalista w Biurze Prawno-Majątkowym

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, sporządzanie projektów pozwów i pism procesowych, kompleksowe administrowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej wpływającej do Biura Prawno-Majątkowego, tworzenie zestawień, pism, dokumentów, analiz dla potrzeb Biura.....

2021-11-18 14:40:39
14 dni temu z pracuj.pl

Energetyk w Zakładzie Centralnym

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, nN, współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych, zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenie.....

2021-11-18 13:40:41
14 dni temu z pracuj.pl

Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Napraw...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, kontrola prac prowadzonych przez Oddział (związanych z punktem legalizacyjnym), przestrzeganie terminów legalizacji urządzeń pomiarowych w hali legalizacji, ścisła współpraca z odpowiednimi jednostkami Głównego Urzędu Miar,.....

2021-11-18 10:40:21
14 dni temu z pracuj.pl

Monter Sieci Wodociągowej

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, wymiana zamontowanych i montaż nowych wodomierzy, przebudowa podejść wodomierzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;, usuwanie awarii w obrębie zestawu wodomierzowego, podłączanie i uruchamianie wodomierzy.....

2021-11-18 10:40:21
14 dni temu z pracuj.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, monitorowanie bezpieczeństwa sieci oraz analiza zagrożeń związanych z podatnościami cybernetycznymi, reagowanie na incydenty informatyczne i usuwanie skutków zaistniałych zagrożeń cybernetycznych, wykrywanie podatności i.....

2021-11-17 14:40:32
15 dni temu z pracuj.pl

Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla specjalistycznych kategorii zakupowych na dostawy: m.in......

2021-11-17 12:40:30
15 dni temu z pracuj.pl

Mechanik-Konserwator w Zakładzie Czajka

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy, wykonywanie czynności przeglądowo – konserwacyjnych urządzeń mechanicznych i instalacji.....

2021-11-16 13:40:36
16 dni temu z pracuj.pl

Inspektor w Wydziale Przygotowania Eksploatacji...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, kompletowanie dokumentacji powykonawczej urządzeń i przyłączy na sieci wodociągowej, koordynacja z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi prac prowadzonych na sieci wodociągowej, weryfikacja dokumentacji na potrzeby.....

2021-11-11 08:46:12
21 dni temu z pracuj.pl

Monter Sieci Wodociągowej

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac, demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp., podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe, kontrola.....

2021-11-11 08:46:12
21 dni temu z pracuj.pl

Aparatowy urządzeń technologicznych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych, eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych, prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy.....

2021-11-09 15:40:38
23 dni temu z pracuj.pl

Specjalista w Dziale Finansów i Rozliczeń

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, sprawdzanie i weryfikacja pod względem finansowym i rachunkowym nadzorowanych Kontraktów, przygotowanie rozliczeń zrealizowanych kontraktów pod kątem środków trwałych, monitorowanie wykonania planów inwestycyjnych i.....

2021-11-09 14:46:02
23 dni temu z pracuj.pl

Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Administracja siecią WAN oraz LAN w Spółce., Administracja systemem monitoringu sieci., Administracja i konfiguracja systemami zapór ogniowych (firewall zewnętrzny, wewnętrzny, Datacenter)., Administracja systemami WI-FI.,.....

2021-11-08 15:40:36
24 dni temu z pracuj.pl

Inspektor w Wydziale Przygotowania Eksploatacji...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, kompletowanie dokumentacji powykonawczej urządzeń i przyłączy na sieci wodociągowej, koordynacja z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi prac prowadzonych na sieci wodociągowej, weryfikacja dokumentacji na potrzeby.....

2021-11-08 11:46:59
24 dni temu z pracuj.pl

Mistrz w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, bezpośrednie kierowanie i nadzór nad wykonywanymi pracami interwencyjnymi przez zespoły i brygady robocze, rejestrowanie zadań zleconych w systemie ewi-awa, rozpisywanie czasu pracy i zadań wykonanych przez podległą.....

2021-11-07 12:45:48
25 dni temu z pracuj.pl

Automatyk

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji automatyki i urządzeń pomiarowych oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego, eksploatacja i konserwacja urządzeń do pomiarów on-line, wymiana zużytych części i.....

2021-11-05 13:46:33
27 dni temu z pracuj.pl

Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Kontroli...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych.....

2021-11-03 12:40:25
29 dni temu z pracuj.pl

Energetyk

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych, obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur, udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w.....

2021-11-03 10:40:28
29 dni temu z pracuj.pl

Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Dokumentacji...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym.....

2021-11-01 15:40:14
31 dni temu z pracuj.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 723 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy