Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

- Mamy dla Ciebie 32 oferty

Starszy Specjalista ds. Relacji Strategicznych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Samodzielne zarządzanie relacją i procesem sprzedaży produktów i usług Partnerom Strategicznym, Przygotowanie indywidualnej oferty produktowej banku dla Partnera strategicznego we współpracy z innymi komórkami,.....

2022-05-23 14:40:43
2 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Rynkowym

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Monitorowanie, ocena i analizy ryzyka rynkowego: walutowego, cen kapitałowych papierów wartościowych, stóp procentowych, Wdrażanie i rozwój metod pomiaru ryzyka rynkowego, Rozbudowa narzędzi stosowanych w zarządzaniu.....

2022-05-23 12:40:35
2 dni temu z pracuj.pl

Praktykant/Praktykantka - Letnia Akademia BGK

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Rozpocznij swoją karierę w banku z misją i pracuj u boku najlepszych ekspertów w obszarach: rachunkowości, finansów, audytu, prawa, zarządzania projektami, strategii, HR, marketingu, IT oraz podczas ciekawych szkoleń.....

2022-05-23 00:40:11
2 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Obsługi Kontroli

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Prowadzenie spraw związanych z obsługą procesów kontroli, audytów i testowania prowadzonych w Departamencie, w tym kontroli wykorzystania środków publicznych i unijnych, w tym:, Pozyskiwanie wewnątrz banku dokumentacji i.....

2022-05-22 00:40:22
3 dni temu z pracuj.pl

Główny Programista .NET

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Zarządzanie pracą innych programistów, Implementacja systemów w technologii .NET, Przygotowywanie niskopoziomowych projektów implementacyjnych na podstawie specyfikacji analitycznej, Przygotowanie i realizacja testów.....

2022-05-21 17:40:54
4 dni temu z pracuj.pl

Starszy Administrator Infrastruktury Sieciowej...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Pełnienie funkcji administratora sieci LAN/WAN/WLAN oraz systemów bezpieczeństwa sieciowego, Zarządzanie systemami firewall (w tym iptables), dostępu do sieci VPN oraz NAC, Znajomość technologii audio, wideokonferencji w.....

2022-05-21 17:40:54
4 dni temu z pracuj.pl

Architekt Bezpieczeństwa IT

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Realizacja działań związanych z wdrażaniem procesów, rozwiązań i systemów bezpieczeństwa, zgodnie przyjętą architekturą bezpieczeństwa IT oraz strategią bezpieczeństwa banku, Definiowanie, wdrażanie oraz rozwijanie.....

2022-05-21 17:40:54
4 dni temu z pracuj.pl

Administrator Infrastruktury Systemów Wspierających

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Administracja środowiskiem i usługami opartymi o Windows Server, Administracja środowiskiem wirtualnym VMware, Wdrażanie i administracja systemami w ramach II oraz III linii wsparcia, Prowadzenie analiz wydajności i.....

2022-05-21 17:40:54
4 dni temu z pracuj.pl

Architekt Rozwiązań IT

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Rozwój i utrzymanie architektury IT Banku w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, Projektowanie efektywnych, użytecznych i adekwatnych do potrzeb organizacji rozwiązań architektonicznych, Współpraca z architektami w.....

2022-05-21 17:40:54
4 dni temu z pracuj.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Specjalista ds. Komunikacji Wewnętrznej

pokaż opis

Twój zakres obowiązkówObsługa narzędzi komunikacji wewnętrznej (intranet, newslettery, digital signage itp.)Rozwój kanałów komunikacji wewnętrznejWprowadzanie nowych kanałów komunikacjiPlanowanie efektywnych.....

2022-05-19 15:44:37
6 dni temu z erecruiter.pl

Starszy Specjalista ds. Projektów EFS

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Opracowywanie założeń i parametrów instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2021 – 2027 w ramach FERS, Współpraca przy wypracowaniu założeń wyboru pośredników finansowych oraz merytorycznej dokumentacji przetargowej,.....

2022-05-17 14:40:53
8 dni temu z pracuj.pl

Dyrektor ds. Strukturyzowania Transakcji

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Koordynowanie i udział w procesie dotyczącym strukturyzowania transakcji kredytowych o dużym stopniu złożoności, Bieżące analizowanie spraw pod kątem zagrożeń realizacji przyjętego harmonogramu prac i sposobu ich mitygacji,.....

2022-05-16 16:40:44
9 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Modelowania Finansowego

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Weryfikacja poprawności arytmetycznej i logiki kalkulacyjnej modeli finansowych na potrzeby transakcji kredytowych, Wsparcie w przygotowaniu modeli finansowych na wewnętrzne potrzeby banku dla potrzeb oceny opłacalności.....

2022-05-16 09:40:30
9 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Wsparcia Użytkowników

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Udział w prowadzonych projektach banku oraz przetargach departamentu, Przygotowywanie dokumentacji technicznej w zakresie sprzętu komputerowego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, Zarządzanie aktualizacjami.....

2022-05-15 17:41:00
10 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Weryfikacji i Rozliczeń Programów...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie obsługiwanych umów, Obsługiwanie rachunków bankowych w ramach rozliczeń długu Skarbu Państwa oraz programów rządowych w zakresie działalności zespołu,.....

2022-05-14 17:40:54
11 dni temu z pracuj.pl

Starszy Programista JAVA

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Projektowanie i implementacja aplikacji w JAVA z użyciem najnowszych technologii, Opracowywanie dokumentacji projektowej oraz dokumentowanie wytwarzanego kodu, Rekomendacje rozwiązań technicznych Banku, Dzielenie się wiedzą.....

2022-05-14 17:40:54
11 dni temu z pracuj.pl

Starszy Administrator Infrastruktury Systemów...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Administracja i eksploatacja aplikacji i systemów IT pracujących pod kontrolą Linux (Red Hat), Administracja serwerami głównie z systemem operacyjnym Linux, Unix, Administracja i eksploatacja narzędzi do wirtualizacji.....

2022-05-14 17:40:54
11 dni temu z pracuj.pl

Dyrektor Biura Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Zarządzanie zespołami na poziomie operacyjnym w obszarach: monitorowania i reagowania na cyberzagrożenia (SOC/CSIRT), ciągłości działania (BCM) i ochrony fizycznej i technicznej, Pełnienie funkcji koordynatora ds......

2022-05-13 13:41:42
12 dni temu z pracuj.pl

Starszy Specjalista ds. Procedur i Produktów

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Opracowywanie założeń i zasad funkcjonowania produktów gwarancyjno-poręczeniowych, z uwzględnieniem wyników analizy adresatów produktów (wielkość, branża, forma prawna) oraz zasad wdrażania instrumentów finansowych.....

2022-05-11 17:40:57
14 dni temu z pracuj.pl

Starszy Specjalista ds. Procedur w Departamencie...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych dotyczących realizacji instrumentów zwrotnych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim środków UE, Przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących wdrażania.....

2022-05-11 14:40:39
14 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Aplikacji Atlassian

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Utrzymanie aplikacji Atlassian - Jira, Confluence, BitBucket, Bamboo, Tworzenie i wdrażanie standardów w obszarze aplikacji Atlassian, R&D w obszarze aplikacji Atlassian, Modelowanie procesów biznesowych w ramach projektów.....

2022-05-11 12:40:46
14 dni temu z pracuj.pl

Ekspert ds. Transformacji Danych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Analiza błędów i problemów w systemach wymiany danych, Świadczenie wsparcia dla użytkowników systemu wymiany danych jako trzecia linia wsparcia, Wsparcie w rozwoju i utrzymaniu dedykowanych narzędzi raportowych,.....

2022-05-08 17:40:43
17 dni temu z pracuj.pl

Młodszy Specjalista ds. Operacji Finansowych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Realizacja zadań związanych z obsługą finansową projektów realizowanych przez departament, dotyczących zwrotnych form finansowania z wykorzystaniem m.in. środków unijnych, Analiza przepływów finansowych na rachunkach.....

2022-05-08 14:40:22
17 dni temu z pracuj.pl

Młodszy Specjalista ds. Sprawozdawczości

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Uzgadnianie z bankami kredytującymi kwot należnych oraz pobranych opłat prowizyjnych od udzielonych gwarancji i poręczeń, Obsługa procesu poprawy błędów w rejestrze kredytów objętych gwarancją, Wyjaśniane błędów w bazie.....

2022-05-06 17:41:07
19 dni temu z pracuj.pl

Ekspert ds. Branży Produkcyjnej i Ochrony Zdrowia

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowanie analiz branżowych dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego oraz ochrony zdrowia na potrzeby procesu kredytowego i realizacji strategii banku, Analiza prognoz finansowych i weryfikacja techniczna modeli.....

2022-05-06 09:40:30
19 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Testów

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przeprowadzanie oraz koordynacja testów systemowych, integracyjnych, funkcjonalnych i wydajnościowych, Współpraca w procesie projektowania i realizacji systemu, Przygotowywanie warunków i scenariuszy testowych, Wykonywanie.....

2022-05-05 00:40:09
20 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Obsługi Finansowań Strukturyzowanych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Wspieranie transaktorów w procesie kredytowym oraz obsłudze udzielonych finansowań, w tym m.in.:, Koordynacja pozyskiwania od klientów wymaganych dokumentów, Monitorowanie raportów nieaktualnych zabezpieczeń oraz.....

2022-05-03 09:40:24
22 dni temu z pracuj.pl

Ekspert ds. Poznaj Swojego Klienta (KYC)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Pozyskiwanie danych i dokumentów służących identyfikacji i weryfikacji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu Poznaj Swojego Klienta, Analiza danych o nowych i obecnych klientach banku w celu weryfikacji.....

2022-05-02 12:40:24
23 dni temu z pracuj.pl

Dyrektor Rozwoju Regionu (Region Świętokrzyski)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Wdrażanie strategii rozwoju regionu korporacyjnego oraz promowanie oferty państwowych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, Kreowanie metod wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie, promowanie eksportu,.....

2022-04-28 13:40:42
27 dni temu z pracuj.pl

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Aktywne pozyskiwanie nowych klientów z segmentu korporacyjnego, stała współpraca z wybranymi klientami, przygotowanie ofert, Aktywna sprzedaż produktów i usług oferowanych przez bank, Obsługa wniosków o udzielenie kredytów,.....

2022-04-26 14:40:32
29 dni temu z pracuj.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Bank Gospodarstwa Krajowego

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 810 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy