Firma: Arche Consulting

788 ofert pracy

Magazynier (MOr)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * obsługiwanie systemu magazynowego, * kontrolowanie dostaw i przyjmowanie towaru, * wprowadzanie nowych zleceń i przygotowywanie wysyłek zgodnie z zamówieniem, * transport towaru na miejsca..

2 dni temu z infopraca.pl

Zastępca Głównego Księgowego (MMI)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * wsparcie Głównego Księgowego w realizacji powierzonych zadań, * wykonywanie przelewów bankowych, * tworzenie dokumentacji księgowej firmy, * zarządzanie rezerwami bilansowymi, * księgowanie..

2 dni temu z infopraca.pl

Mistrz Produkcji (Nr. Ref.: MPF/DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w środowisku linii * produkcyjnej, * efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym, * wspieranie i rozwijanie pracowników, * realizcja..

2 dni temu z infopraca.pl

Specjalista ds. Pomiarów (MMI)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * programowanie maszyn pomiarowych oraz obrabiarek do kół zębatych, * kontrola programów pomiarowych, * wykonywanie i ocena wyników pomiarów części seryjnych, * opracowywanie dokumentacji..

2 dni temu z infopraca.pl

Operator Montażu (MOr)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * podstawowa kontrola jakości elementów, * montowanie elementów (tworzywa sztuczne), * ocena produktu pod kątem jakościowym, * weryfikacja elementów pod względem montowalności, * obsługa..

2 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Procesu Spawania

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: • nadzór technologiczny nad procesem spawania, • nadzór i tworzenie dokumentacji technologicznej, • definiowanie, kontrola i weryfikacja parametrów w urządzeniach, • definiowanie..

2 dni temu z infopraca.pl

Lider działu Logistyki- Główny Planista Produkcji

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * zarządzanie i koordynacja prac zespołu złożonego z Planistów materiałowych i Specjalistów ds. klienta oraz Planisty produkcji, * rozwiązywanie problemów logistycznych związany..

2 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Jakośći (MMI)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * utrzymywanie kontaktu z Klientem w obszarze reklamacji oraz nowych uruchomień, * zarządzanie jakością w oparciu o analizę SPC, * przeprowadzanie analiz ryzyka FMEA, * sporządzanie..

2 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Materiałowy (MMI)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * przygotowywanie i preparowanie próbek do badań (badania metalograficzne), * przeprowadzanie badań materiałowych, * przeprowadzanie kontroli wejściowych towarów, * przeprowadzanie pomiarów..

2 dni temu z infopraca.pl

Specjalista Narzędziowiec

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: • dbanie o porządek w obszarze narzędziowni • konwersacja i przeglądy form wtryskowych • przygotowanie form wtryskowych do produkcji • raportowanie stanu materiałów zapasowych..

2 dni temu z infopraca.pl

Elektromechanik (Nr ref.:EJL/MOr)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * obsługa maszyn i urządzeń, * utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń, * odczytywanie rysunków technicznych, * naprawa usterem z zakresu mechaniki i elektryki..

2 dni temu z infopraca.pl

Specjalista Utrzymania Ruchu i BHP (DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * identyfikacja zagrożeń i przeprowadzenie oceny ryzyka dla prac * z niebezpiecznymi źródłami energii, * tworzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z wdrożeniem * i optymalizacją..

3 dni temu z infopraca.pl

Lead Engineer (Nr ref.: LE/RK)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * zarządzanie grupą produktów w ramach projektów, * koordynowanie pracy konstruktorów, projektantów, techników, * dbanie o aktualizację DFMEA, Design of Validation Plan oraz Source..

3 dni temu z infopraca.pl

Kupiec Strategiczny (DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * odpowiedzialność za politykę zakupów produkcyjnych, * analiza danych w systemie zakupowym, realizacja bieżącego zapotrzebowania, * analiza rynku dostawców, weryfikacja warunków cenowych..

3 dni temu z infopraca.pl

Lider Produkcji (Nr.ref.: LP/DD)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * nadzór i zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych, * regularne raportowanie do przełożonego, * realizacja wyznaczonych celów, * dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy..

3 dni temu z infopraca.pl

Kupiec Strategiczny (NR ref.: KS/AU)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * prowadzenie strategicznej działalności zakupowej z obszarze komponentów * produkcyjnych, * negocjowanie cen, warunków zakupu i dostawy, * zakupy projektowe z wysokim poziomem odpowiedzialności..

3 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Produktu (NR ref.: IP/AU)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * współpraca z innymi działami, delegowanie zadań, * nadzór nad dokumentacją techniczną, * współpraca z dostawcami, * współpraca z oddziałami zagranicznymi firmy, * prowadzenie..

3 dni temu z infopraca.pl

Ustawiacz Wtryskarek (Nr.ref.: UW/DD)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * uruchamianie i ustawianie maszyn, * usuwanie awarii, * montaż i demontaż form wtryskowych, * dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy. Wymagania: * znajomość budowy form wtryskowych..

3 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Jakości (Nr.Ref.: IJ/DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * koordynowanie i wdrażanie nowych projektów, * utrzymywanie dobrej współpracy z klientami m.in. w zakresie zagadnień jakościowych, * rozpatrywanie reklamacji i zarządzanie reklamacjami..

3 dni temu z infopraca.pl

Operator Wtryskarki (Nr.ref.: OW/DD)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * obsługa maszyny wtryskowej, * dbanie o czystość i schludność miejsca pracy, * kontrola jakości komponentów, * zgłaszanie awarii. Wymagania: * doświadczenie w pracy z maszynami wtryskowymi..

3 dni temu z infopraca.pl

Specjalista Mechanik (DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * usuwanie awarii oraz naprawa urządzeń mechanicznych, * przygotowywanie, weryfikowanie specyfikacji technicznej i zgłaszanie * zapotrzebowania na części zamienne, * przygotowywanie specyfikacji..

3 dni temu z infopraca.pl

Kierownik kontraktu (DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * współpraca z inżynierem sprzedaży na etapie ofertowania/ kontraktowania, * opracowanie planu realizacji kontraktu, * obsługa klienta, * nadzór nad realizacją kontraktu, * nadzór..

3 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Utrzymania Ruchu (DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * planowanie prac związanych z prewencyjnym utrzymaniem ruchu, * nadzorowanie prac mechaników, * diagnostyka prewencyjna maszyn, * tworzenie długoterminowej strategii utrzymania ruchu..

3 dni temu z infopraca.pl

Specjalista Automatyk (DP)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * wspieranie zespołów produkcyjnych w przypadku wystąpienia problemów * w procesach elektrycznych i elektronicznych, * praca nad strukturalnym sposobem ulepszania maszyn i zapewnienia..

3 dni temu z infopraca.pl

Pracownik Produkcji (Nr. ref.: PP/DD)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * przestrzeganie regulaminu, zasad BHP i PPOŻ, * obsługa maszyn produkcyjnych, * zgłaszanie awarii, * dbanie o wysoką jakość produktu. Wymagania: * wykształcenie techniczne, * zdolności..

4 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Procesu Lakierowania (Nr ref.: IPL/MMI)

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * zarządzanie procesami technologicznymi, tworzenie instrukcji pracy, * optymalizacja procesów w celu poprawy produktywności, czasu zmiany serii, * nadzór technologiczny nad środkami..

4 dni temu z infopraca.pl

Inżynier ds. Lean

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * wdrażanie filozofii Lean Manufacturing, * wprowadzanie ulepszeń, nowych rozwiązań do firmy, * wspieranie wszystkich działów firmy we wdrażaniu kultury Lean, * udział we wdrażaniu..

4 dni temu z infopraca.pl

Lider Działu Jakości Dostawcy i Klienta (Nr...

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * zarządzanie zespołem jakości dostawców i klientów, organizowanie pracy, rozwój zespołu, * ocena dostawców i zarządzanie reklamacjami dostawców oraz reklamacjami klientów, * uczestniczenie..

4 dni temu z infopraca.pl

Koordynator Lean

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: * wspieranie działu Lean w procesie wdrażania filozofii Lean, * dbanie o wizerunek i dobre imię firmy, * koordynowanie działań związanych z optymalizacją produkcji, * prowadzenie szkoleń..

4 dni temu z infopraca.pl

Inżynier Procesu Spawania

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. Kpokaż opis

Obowiązki: • nadzór technologiczny nad procesem spawania, • nadzór i tworzenie dokumentacji technologicznej, • definiowanie, kontrola i weryfikacja parametrów w urządzeniach, • definiowanie..

4 dni temu z infopraca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości