Firma: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- Mamy dla Ciebie 28 ofert

Specjalista ds. kadr/Samodzielny Referent

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Kompleksowa obsługa administracyjno-kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami polegająca m.in. na:, prowadzeniu dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsłudze systemu kadrowo-płacowego.....

2022-01-15 00:45:43
3 dni temu z pracuj.pl

Referent Administracyjny (Wydział Budownictwa...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Kompleksowa obsługa studentów w Dziekanacie i bazie HMS, Obsługa dokumentacji nowoprzyjętych studentów, studentów wznowionych, przeniesionych, skreślonych oraz absolwentów, Praca w systemie POL-on, Odbiór hologramów oraz.....

2022-01-14 15:40:26
4 dni temu z pracuj.pl

Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Obsługa czytelników (w tym anglojęzycznych) w zakresie udostępniania zbiorów oraz udzielania informacji naukowej z wykorzystaniem aktualnych programów i narzędzi elektronicznych oraz źródeł tradycyjnych, Pomoc w zakresie.....

2022-01-14 00:45:18
4 dni temu z pracuj.pl

Specjalista w Dziale Kosztów i Analiz

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Weryfikacja zapisów na kontach kosztowych i przychodowych, Czynności księgowe w ramach okresowych sprawozdań finansowych, Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Uczestniczenie w.....

2022-01-11 00:44:56
7 dni temu z pracuj.pl

Referent/Samodzielny Referent ds. administracyjnych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Obsługa administracyjna biura, w tym Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (RUSS), Obsługa korespondencji biura, w tym RUSS (poczta, obsługa adresów mailowych oraz systemu EZD), Przygotowanie rachunków/faktur do rozliczenia.....

2022-01-10 08:45:09
8 dni temu z pracuj.pl

Robotnik – Pilarz/drwal (utrzymanie terenów...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Dbałość o estetyczny wygląd terenów zieleni należących do SGGW, Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew oraz krzewów w trudnych warunkach miejskich (praca na wysokości - metodami alpinistycznymi oraz z.....

2022-01-10 00:44:52
8 dni temu z pracuj.pl

Starszy Referent ds. rozliczania projektów (2)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Rozliczanie projektów dydaktycznych i badawczych, krajowych i międzynarodowych oraz projektów inwestycyjnych, w tym:, Znajomość założeń i wytycznych do projektów zawartych w regulaminach projektu, Weryfikacja budżetów.....

2022-01-06 10:45:08
12 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent/Specjalista ds. finansowania

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Utrzymywanie i nadzór nad realizacją regulaminu wydatkowania środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek uczelni przy wydatkowaniu oraz rozliczaniu środków Funduszu Wsparcia.....

2022-01-06 00:44:56
12 dni temu z pracuj.pl

Automatyk-Elektryk

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie materiałów i narzędzi do wykonywania konserwacji i napraw automatyki instalacji sanitarnych i grzewczych, Wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawami urządzeń automatyki instalacji sanitarnych i.....

2022-01-05 08:45:09
13 dni temu z pracuj.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Specjalista ds. legislacji/Samodzielny Referent...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych uczelni, Prowadzenie i aktualizacja rejestru wewnętrznych aktów normatywnych, Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień wydawanych na uczelni.....

2022-01-05 00:45:12
13 dni temu z pracuj.pl

Automatyk-Elektryk

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie materiałów i narzędzi do wykonywania konserwacji i napraw automatyki instalacji sanitarnych i grzewczych, Wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawami urządzeń automatyki instalacji sanitarnych i.....

2022-01-04 10:40:24
14 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. informatyki – Pracownik...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Wsparcie merytoryczne i informatyczne pracowników SGGW w zakresie systemu SIMPLE oraz Elektronicznego obiegu dokumentów, w tym w szczególności: utrzymywanie i nadzór nad aktualnie działającymi instalacjami oraz wdrażanie.....

2022-01-03 09:45:29
15 dni temu z pracuj.pl

Referent/Samodzielny Referent ds. admnistracyjnych...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków stypendialnych, Administrowanie dokumentacją dotyczącą stypendiów, Obsługa administracyjna komisji ds. stypendiów, Udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych z.....

2022-01-03 00:44:58
15 dni temu z pracuj.pl

Referent/Samodzielny Referent ds. admnistracyjnych...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków stypendialnych, Administrowanie dokumentacją dotyczącą stypendiów, Obsługa administracyjna komisji ds. stypendiów, Udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych z.....

2022-01-02 15:40:15
16 dni temu z pracuj.pl

Kierownik Sekcji - koordynator ds. dostępności

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Nadzór nad zadaniami prowadzonymi przez Sekcję ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pełnienie roli koordynatora ds. dostępności, w tym przygotowanie i utrzymanie deklaracji dostępności Uczelni oraz przygotowywanie i składanie.....

2021-12-26 00:45:22
23 dni temu z pracuj.pl

Kierownik Sekcji - koordynator ds. dostępności

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Nadzór nad zadaniami prowadzonymi przez Sekcję ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pełnienie roli koordynatora ds. dostępności, w tym przygotowanie i utrzymanie deklaracji dostępności Uczelni oraz przygotowywanie i składanie.....

2021-12-24 14:40:13
25 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent (Biuro Współpracy Międzynarodowej)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Prace administracyjne związane z rekrutacją, promocją i realizacją wyjazdów studentów SGGW na wymianę międzynarodową ( m.in. Erasmus), Udział i realizacja innych projektów międzynarodowych m.in. z NAWA, Współpraca z.....

2021-12-24 00:45:13
25 dni temu z pracuj.pl

Referent techniczny w Katedrze Chorób Małych...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Wykonywanie i współudział w wykonywaniu profesjonalnej obsługi Klienta (zapisy na wizyty, rejestracja w systemie komputerowym, współpraca z lekarzami, udzielanie informacji dotyczących: godzin pracy Kliniki, lekarzy,.....

2021-12-24 00:45:13
25 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent (Biuro Współpracy Międzynarodowej)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Prace administracyjne związane z rekrutacją, promocją i realizacją wyjazdów studentów SGGW na wymianę międzynarodową ( m.in. Erasmus), Udział i realizacja innych projektów międzynarodowych m.in. z NAWA, Współpraca z.....

2021-12-23 13:45:52
26 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. informatyki – Pracownik...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Wsparcie merytoryczne i informatyczne pracowników SGGW w zakresie systemu SIMPLE oraz Elektronicznego obiegu dokumentów, w tym w szczególności: utrzymywanie i nadzór nad aktualnie działającymi instalacjami oraz wdrażanie.....

2021-12-23 11:40:32
26 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent techniczny (Samodzielny...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Świadczenie usług weterynaryjnych (zabiegowych i niezabiegowych – chirurgia/interna) w czasie pobytu pacjenta w Klinice Małych Zwierząt, Prowadzenie dokumentacji leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego...

2021-12-23 00:45:16
26 dni temu z pracuj.pl

Technik w Katedrze Chorób Małych Zwierząt i Kliniki

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Opieka nad zwierzętami przebywającymi w szpitalu zakaźnym i niezakaźnym kliniki małych zwierząt, w tym podawanie zleconych przez lekarza leków, karmienie zwierząt hospitalizowanych, pojenie, wyprowadzanie na spacery,.....

2021-12-23 00:45:16
26 dni temu z pracuj.pl

Robotnik – Pilarz/drwal (utrzymanie terenów...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Dbałość o estetyczny wygląd terenów zieleni należących do SGGW, Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew oraz krzewów w trudnych warunkach miejskich (praca na wysokości - metodami alpinistycznymi oraz z.....

2021-12-22 09:45:48
27 dni temu z pracuj.pl

Robotnik – Pilarz/drwal (utrzymanie terenów...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Dbałość o estetyczny wygląd terenów zieleni należących do SGGW, Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją i usuwaniem drzew oraz krzewów w trudnych warunkach miejskich (praca na wysokości - metodami alpinistycznymi oraz z.....

2021-12-21 14:40:30
28 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent/Specjalista ds. finansowania

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Utrzymywanie i nadzór nad realizacją regulaminu wydatkowania środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek uczelni przy wydatkowaniu oraz rozliczaniu środków Funduszu Wsparcia.....

2021-12-18 09:45:33
31 dni temu z pracuj.pl

Automatyk-Elektryk

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie materiałów i narzędzi do wykonywania konserwacji i napraw automatyki instalacji sanitarnych i grzewczych, Wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawami urządzeń automatyki instalacji sanitarnych i.....

2021-12-17 12:45:50
32 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent/Specjalista ds. finansowania

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Utrzymywanie i nadzór nad realizacją regulaminu wydatkowania środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek uczelni przy wydatkowaniu oraz rozliczaniu środków Funduszu Wsparcia.....

2021-12-17 12:45:50
32 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny Referent/Specjalista ds. finansowania

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Utrzymywanie i nadzór nad realizacją regulaminu wydatkowania środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek uczelni przy wydatkowaniu oraz rozliczaniu środków Funduszu Wsparcia.....

2021-12-17 11:40:24
32 dni temu z pracuj.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 703 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy