Firma: NES Global Talent

174 oferty pracy
Promowane (pokaż promowane)
Oferta sponsorowana

Kierownik Dzialu Realizacji EPCM

pokaż opis

Opis stanowiska: Nadzór i koordynacja nad projektami budowlanymi na terenie całej Polski dla kluczowych klientów w sektorze spożywczym, budynków przemysłowych oraz automotive. Udział w tworzeniu budżetów oraz planów i harmonogramów realizacji inwesty...

2018-12-13 address
praca.pl
Oferta sponsorowana

Kierownik Robót Sanitarnych

pokaż opis

Opis stanowiska: Analiza techniczna i ilościowa dokumentacji, Kierowanie i nadzór nad prowadzonymi pracami, Zarządzanie zespołem pracowników, Budowa i kontrola harmonogramów, Prowadzenie czynności odbiorowych...

2018-12-07 address
praca.pl
Oferta sponsorowana

Kierownik robót sanitarnych

pokaż opis

Opis stanowiska: Nadzór techniczny i jakościowy oraz koordynacja robót branżowych; Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzeganie przepisów BHP i ppoż; Nadzór nad pracą podwykonawców, weryfikacja i zatwierdzanie przerobów, pro...

2018-12-12 address
praca.pl

Manager ds. zapewnienia jakości – bud..Nowe

2018-12-16 06:31:03address
Dzisiaj z mycv.pl

Dyrektor Kontraktu – Budownictwo Infra..Nowe

2018-12-16 06:31:03address
Dzisiaj z mycv.pl

Marketing & Business Development ManagerNowe

2018-12-16 06:31:03address
Dzisiaj z mycv.pl

Manager ds. zapewnienia jakości – budownictwo...

pokaż opis

Obowiązki: Zarządzanie polityką zapewnienia jakości na wszystkich budowach Zarządzanie zespołem inżynierów ds. jakości oraz firmami zewnętrznymi Zapewnienie jakości dokumentacji; Kontrola jakości na poszczególnych projektach; Współpraca z dyrektor...

2018-12-15 15:34:40address
Wczoraj z praca.pl

Dyrektor Kontraktu – Budownictwo Infrastrukturalne

pokaż opis

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za przygotowanie i realizację budżetu budowy zarządzanie i administrowanie sprawami związanymi z Kontraktem; udział w naradach tygodniowych oraz miesięcznych; negocjowanie i nadzorowanie realizacji umów z podwykona...

2018-12-15 15:34:40address
Wczoraj z praca.pl

Marketing & Business Development Manager

pokaż opis

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, Znajomość narzędzi marketingowych, Analityczne myślenie, komunikatywność i zdolności organizacyjne, Samodzielność, kreatywność, otwartość na ludzi, Znajomoś...

2018-12-15 12:00:14address
Wczoraj z praca.pl

Projektant deskowań / szalunków

pokaż opis

Zakres obowiązków: Opracowywanie rysunków/projektów technicznych deskowań/szalunków wraz z wykonywaniem podstawowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji stalowych, drewnianych (oprogramowanie AutoCAD, Autodesk). Przygotowywanie ofert te...

2018-12-14 16:10:02address
2 dni temu z praca.pl

Projektant deskowań / szalunków

pokaż opis

Zakres obowiązków: Opracowywanie rysunków/projektów technicznych deskowań/szalunków wraz z wykonywaniem podstawowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji stalowych, drewnianych (oprogramowanie AutoCAD, Autodesk). Przygotowywanie ofert te...

2018-12-14 16:10:02address
2 dni temu z praca.pl

Projektant deskowań do budowy mostów

pokaż opis

Zakres obowiązków: Przygotowywanie ofert technicznych: wykonywanie obmiarów, przygotowanie koncepcji rozwiązań dla klientów, wykonanie tabeli ofertowej, uczestnictwo w negocjacjach techniczno-handlowych. Opracowywanie rysunków/projektów technicznych...

2018-12-14 16:10:02address
2 dni temu z praca.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Projektant deskowań do budowy mostów

pokaż opis

Zakres obowiązków: Przygotowywanie ofert technicznych: wykonywanie obmiarów, przygotowanie koncepcji rozwiązań dla klientów, wykonanie tabeli ofertowej, uczestnictwo w negocjacjach techniczno-handlowych. Opracowywanie rysunków/projektów technicznych...

2018-12-14 16:10:02address
2 dni temu z praca.pl

Kierownik Budowy

pokaż opis

Zakres zadań: Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem, Utrzymywanie stałego kontaktu z Inwestorem, w tym rozliczanie z nim robót, Zlecanie robót podwykonawcom, Wykonywanie robot bu...

2018-12-14 16:00:02address
2 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac

pokaż opis

Opis stanowiska: Zatrudnianie pracowników Prowadzenie akt osobowych pracowników Przygotowanie dokumentów dla pracowników – umowy, aneksy, świadectwa pracy Prawidłowe administrowanie sprawami pracowniczymi – bhp, badania lekarskie, naliczenie urlopów...

2018-12-14 14:26:18address
2 dni temu z praca.pl

Manager ds. Kontraktu i Roszczeń - FIDIC

pokaż opis

ZADANIA: Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowej, Koordynacja wszystkich aspektów administracji kontraktowej, wtym reagowanie na iśledzenie roszczeń, Podstawowa analiza iinterpretacja...

2018-12-14 12:10:12address
2 dni temu z praca.pl

Manager ds. Kontraktu i Roszczeń - FIDIC

pokaż opis

ZADANIA: Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowej, Koordynacja wszystkich aspektów administracji kontraktowej, wtym reagowanie na iśledzenie roszczeń, Podstawowa analiza iinterpretacja...

2018-12-14 12:10:12address
2 dni temu z praca.pl

Sales Manager

pokaż opis

Twoje zadania: Zarządzanie i rozwijanie sprzedaży w regionie śląskim i dolnośląskim zgodnie ze współtworzoną strategią firmy Rozwój współpracy i budowanie więzi z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami dla firmy Stałe monitorowanie rynku oraz pozy...

2018-12-14 11:20:13address
2 dni temu z praca.pl

Sales Manager

pokaż opis

Twoje zadania: Zarządzanie i rozwijanie sprzedaży w regionie śląskim i dolnośląskim zgodnie ze współtworzoną strategią firmy Rozwój współpracy i budowanie więzi z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami dla firmy Stałe monitorowanie rynku oraz pozy...

2018-12-14 11:20:13address
2 dni temu z praca.pl

Główny specjalista ds. zakupów (Category Manager)

pokaż opis

Zakres obowiązków: Do zadań osoby na powyższym stanowisku należeć będzie kierowanie Wydziałem w zakresie m.in.: Opracowanie i wdrażanie strategii zakupowej wramach przydzielonych kategorii, Planowanie i analizowanie asortymentu danej kategorii...

2018-12-14 10:40:12address
2 dni temu z praca.pl

Kierownik wydziału dostaw inwestorskich

pokaż opis

Zakres obowiązków: Do zadań osoby na powyższym stanowisku należeć będzie kierowanie Wydziałem w zakresie m.in.: Organizowania i kierowania podległym zespołem i realizowanymi przez niego zadaniami, Tworzenia i realizacji polityki zakupowej spółki...

2018-12-14 10:40:12address
2 dni temu z praca.pl

Inżynier budowy / Specjalista ds. harmonogramowania

pokaż opis

Wymagania wobec Kandydata: Ukończone studia wyższe o profilu budowlanym; Przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem lub aktualizacją harmonogramów prac budowlanych; Dobra znajomość pakietu MS Office i MS Project lub oprogram...

2018-12-14 10:00:12address
2 dni temu z praca.pl

Inżynier budowy / Specjalista ds. harmonogramowania

pokaż opis

Wymagania wobec Kandydata: Ukończone studia wyższe o profilu budowlanym; Przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem lub aktualizacją harmonogramów prac budowlanych; Dobra znajomość pakietu MS Office i MS Project lub oprogram...

2018-12-14 10:00:12address
2 dni temu z praca.pl

Kierownik Budowy

pokaż opis

Zakres zadań: Prowadzenie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z wymaganiami kontraktu, specyfikacją techniczną. Kierowanie pracą brygad roboczych. Analiza oraz weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Organizowanie pracy podwykona...

2018-12-14 09:58:29address
2 dni temu z praca.pl

Inżynier Procesu Gwarancyjnego

pokaż opis

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: Organizację i prowadzenie całości procesu obsługi gwarancyjnej powierzonych kontraktów; Prowadzenie przeglądu obiektów; Prowadzenie rejestru usterek i zgłoszeń; Udział w przeglądach obie...

2018-12-13 16:40:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl

Kierownik budowy / robót hydrotechnicznych

pokaż opis

Zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie robót hydrotechnicznych, realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów, ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Zaopatrzenia w zakresie potrzeb materiałowych, sprzętowych i służb...

2018-12-13 16:10:02address
3 dni temu z praca.pl
Oferta sponsorowana

Kierownik robót sanitarnych

pokaż opis

Opis stanowiska: Nadzór techniczny i jakościowy oraz koordynacja robót branżowych; Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzeganie przepisów BHP i ppoż; Nadzór nad pracą podwykonawców, weryfikacja i zatwierdzanie przerobów, pro

2018-12-12 address
praca.pl
Oferta sponsorowana

Księgowa / Księgowy

pokaż opis

Zakres zadań: Księgowanie wyciągów bankowych, faktur zakupu i sprzedaży, kasy i innych dokumentów księgowych. Wystawianie faktur sprzedaży, przygotowywanie przelewów bankowych. Kontrola stanu należnosci i zobowiązań. Rozliczanie delegacjisłużbowych i

2018-12-07 address
praca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy NES Global Talent

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 63 520 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy