Firma: Budimex S.A.

- Mamy dla Ciebie 478 ofert
Nowe

Specjalista ds. Rozliczeń

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania:obsługa korespondencji Zespołu Kontraktów,bieżące fakturowanie prowadzonych robót na kontraktach,monitorowanie wykorzystania zamówień na kontraktach,weryfikacja dokumen...

2021-12-02 17:16:03
Dzisiaj z dryg.pl
Nowe

Majster - Inżynier (roboty ziemne)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, wsparcie kierownika w nadzorze nad podwykonawcami,, nadzorowanie powierzonego odcinka robót budowlanych,, wspomaganie kierownika robót w prowadzeniu inwestycji,, przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu,,.....

2021-12-02 16:41:32
Dzisiaj z pracuj.pl
Nowe

Inżynier budowy (spec. SRK/energetyka/teletechnika)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: aktywny udział w procesie produkcji, przygotowywanie przedmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, rozliczanie zakontraktowanych podwykonawców...

2021-12-02 13:31:21
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier Budowy (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla podw...

2021-12-02 11:54:48
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier Budowy (sanitarny)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów robót, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowywanie zapytań ofertowych, sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego...

2021-12-02 11:54:47
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Majster Budowy (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych, wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu, sporządzanie przedmiarów i wycen robót...

2021-12-02 11:54:46
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Budowy

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad budową, nadzór nad Kierownikami Robót oraz realizacją Inwestycji zgodnie z Pozwoleniem na budowę i Dokumentacją Projektową, Współpraca z inwestorem, podwykonawcami i dostawcami, koordynacja...

2021-12-02 11:54:45
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych wad, organizacja i nadzór nad pracami naprawczymi (w tym przygotowanie i wprowadzenie wykonawstwa zastępczego), bieżąca korespondencja i współpraca z Inwestorem oraz Podwy...

2021-12-02 11:54:44
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier budowy 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla podw...

2021-12-02 11:54:39
Dzisiaj z praca.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!
Nowe

Kierownik Robót budowlanych 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych, wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu, sporządzanie przedmiarów i wycen robót...

2021-12-02 11:54:37
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Majster Budowy (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych, wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu, sporządzanie przedmiarów i wycen robót...

2021-12-02 11:54:36
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych, wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu, sporządzanie przedmiarów i wycen robót...

2021-12-02 11:54:36
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier Budowy (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla podw...

2021-12-02 11:54:35
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Majster Budowy (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych, wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu, sporządzanie przedmiarów i wycen robót...

2021-12-02 11:54:33
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier budowy (Drogi)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców o...

2021-12-02 11:54:33
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier Budowy (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla podw...

2021-12-02 11:54:32
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót Torowych w Oddziale Gwarancji

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych wad, organizacja i nadzór nad pracami naprawczymi (w tym przygotowanie i wprowadzenie wykonawstwa zastępczego), bieżąca korespondencja i współpraca z Inwestorem oraz Podwy...

2021-12-02 11:54:31
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Inżynier Budowy (dział techniczny)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie terminowe dokumentów sprzedaży do zamawiającego przygotowanie raportów, przygotowanie dokumentacji do rozliczenia podwykonawców, przygotowanie zamówień materiałów oraz usług zgodnie z procedurami wewnętrznymi...

2021-12-02 11:54:29
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót w Oddziale Gwarancji

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót organizowanych przez Zamawiających i Nadzory Inwestorskie, przeprowadzanie przeglądów własnych, sprawdzających prawidłowość użytkowania i konserwacji robót przez Zamaw...

2021-12-02 11:54:28
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót ds. gwarancji (sanitarny/ energetyka...

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych wad, organizacja i nadzór nad pracami naprawczymi (w tym przygotowanie i wprowadzenie wykonawstwa zastępczego), bieżąca korespondencja i współpraca z Inwestorem oraz Podwy...

2021-12-02 11:54:27
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Specjalista ds. Wycen (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: sporządzanie przedmiarów robót, kalkulacja kosztów i cen jednostkowych, opracowywanie kosztorysów budowlanych, analizowanie ofert Podwykonawców i Dostawców, koordynacja nad przydzielonym zespołem procesu wyceny oferty, prezent...

2021-12-02 11:54:26
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Specjalista ds. Wycen (kubatura)

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie wycen przetargowych, sporządzanie przedmiarów robót, kalkulacja kosztów i cen jednostkowych, opracowywanie kosztorysów budowlanych, analizowanie ofert Podwykonawców i Dostawców, prezentowanie przygotowanych prz...

2021-12-02 11:54:24
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Specjalista ds. ekonomicznych 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów, analiza warunków finansowych w umowach z kontrahentami i kontrola rozliczeń, współtworzenie...

2021-12-02 11:54:24
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót Elektroenergetycznych i Teletechnicznych 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: bezpośredni nadzór nad realizacją robót elektrycznych/energetycznych i teletechnicznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i normy jakości przy współpracy z kierownikiem kontraktu, analiza i...

2021-12-02 11:54:23
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Specjalista ds. ekonomicznych 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych, ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów, analiza warunków finansowych w umowach z kontrahentami i kontrola rozliczeń, współtworzenie...

2021-12-02 11:54:22
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót SRK 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót, koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku, planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji, bieżące monitorowanie założonego budżetu...

2021-12-02 11:54:20
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót SRK 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót, koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku, planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji, bieżące monitorowanie założonego budżetu...

2021-12-02 11:54:20
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót SRK 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót, koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku, planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji, bieżące monitorowanie założonego budżetu...

2021-12-02 11:54:20
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót Kubaturowych w Oddziale Gwarancji

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót organizowanych przez Zamawiających i Nadzory Inwestorskie, przeprowadzanie przeglądów własnych, sprawdzających prawidłowość użytkowania i konserwacji robót przez Zamaw...

2021-12-02 11:54:20
Dzisiaj z praca.pl
Nowe

Kierownik Robót SRK 

pokaż opis

Twoje przyszłe zadania: bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót, koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku, planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji, bieżące monitorowanie założonego budżetu...

2021-12-02 11:54:20
Dzisiaj z praca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Budimex S.A.

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 721 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy