Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Zastępca prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Wymagania:

  • ­ wykształcenie wyższe ,
  • ­ minimum 5-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych,
  • ­ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność,
  • ­ znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zagadnień związanych z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną spółdzielni,
  • ­ znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy
  • ­ znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w szczególności zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowej,
  • ­ wiedza z zakresu zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej oraz sprawozdawczości spółdzielni,
  • ­ znajomość zasad sporządzania planów gospodarczo-finansowych i bilansu w spółdzielni.

 

Informacje o wymogach merytorycznych i formalnych, jakim powinna odpowiadać oferta określa „Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM z siedzibą w Warszawie” umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.wardom.pl/praca) oraz dostępny w siedzibie Spółdzielni.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej i doręczone wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy prezesa Zarządu” do siedziby Spółdzielni pod adresem: Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM ul. Kochanowskiego 49, 01-864 Warszawa – osobiście albo przesyłką pocztową /pocztą kurierską w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu do Spółdzielni) do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 14:00

Złożenie oferty po upływie wymaganego terminu i/lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem aplikacji na pierwszym etapie konkursu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Ogłoszenie pochodzi z infopraca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości