Żabka w Zakopanem

Miejsce pracy: Zakopane
Region: Małopolskie
Proponujemy Ci współpracę opartą na naszym doświadczeniu i Twojej przedsiębiorczości.
Oferujemy:
przychód gwarantowany 16 000 netto przez 12 m-cy,
w pełni wyposażony i zatowarowany sklep,
stałe wsparcie w prowadzeniu sklepu.
Zadzwoń 663 - pokaż numer telefonu - 663 496 275

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894
Poznań. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez
adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem:
https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563
700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana
dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:•            Przeprowadzenia
czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
jest:·      
niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:•            współpracownicy
administratora•            dostawcy
usług IT Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
konieczny do zawarcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy prawa.Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest
konieczne do jej zawarcia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe
zawarcie umowy współpracy franczyzowej.


Aplikuj na stanowisko:
Żabka w Zakopanem
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości