Trwa rekrutacja na szkolenia zawodowe- Świętokrzyskie

Miejsce pracy: Sandomierz
Region: Świętokrzyskie
Trwa rekrutacja do projektu „Świętokrzyska Aktywizacja”. Oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe, spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy oraz płatne staże zawodowe.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:
• osoby powyżej 29 roku życia (tj. które ukończyły 30 lat);
• bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo;
• zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego;
• znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
 osoby powyżej 50 roku życia lub
 osoby z niepełnosprawnościami lub
 długotrwale bezrobotne lub
 z niskimi kwalifikacjami (brak formalnego wykształcenia, wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie) lub
 osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria, a w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 oraz osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020.

CO ZYSKUJESZ?
- bezpłatny udział w szkoleniu dostosowanym do Twoich potrzeb i predyspozycji,
- bezpłatny udział w egzaminie potwierdzającym nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
- stypendium szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- catering w trakcie szkolenia,
- bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym,
- bezpłatne spotkania z pośrednikiem pracy,
- możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu na staż.

Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce
Czynne: Poniedziałek- Piątek w godz. 8:00 –16-00 (istnieje możliwość umówienia się na spotkanie poza godzinami otwarcia biura).
Kontakt: 887 - pokaż numer telefonu - 887 788 050, swietokrzyskaaktywizacja@crse.org.pl.

Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.swietokrzyskaaktywizacja.pl

Projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oferty pracy Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Trwa rekrutacja do projektu Świętokrzyska Aktywizacja
2 miesiące temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Trwa rekrutacja na szkolenia zawodowe- Świętokrzyskie
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości