Technolog SMT THT

Miejsce pracy: Mielec
Region: Podkarpackie
Bury Sp. z o.o.

Międzynarodowa firma z branży elektronicznej, renomowany na międzynarodowym rynku producent nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży Automotive w związku z silnym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:


Technolog SMT THT


Miejsce pracy: Mielec

Zakres obowiązków:

• sporządzanie dokumentacji technologicznej
• wprowadzanie zmian w dokumentacji technologicznej
• optymalizacja procesu produkcyjnego SMT
• sprawowanie nadzoru technologicznego na wydziale produkcyjnym

Oczekiwania wobec Kandydatów:

• wykształcenie techniczne, preferowany kierunek elektronika lub pokrewny
• umiejętność analizy schematów elektronicznych
• znajomość programów do wspomagania projektowania UK ładów elektronicznych
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• pracę w międzynarodowym środowisku
• możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia
• możliwość bezpośredniego kontaktu z dostawcami w branży motoryzacyjnej OEM
• udział w ciekawych i różnorodnych projektach
• pracę w kreatywnym, twórczym, dynamicznym i przyjaznym zespole
• dofinansowane przez firmę karty MultiSport, ubezpieczenia grupowe, kino

Jesteś zainteresowany ofertą - kliknij Aplikuj!
hr.pl@Bury .com

Prosimy o przesyłanie aplikacji do 20.12.2019r. wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, którą zamieszczamy poniżej:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Bury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na to samo stanowisko, przez okres 3 lat. Jestem świadomy/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Bury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wszystkie stanowiska, przez okres 3 lat. Jestem świadomy/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec („Bury ” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail rodo@Bury .com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane w następujących celach:
a) W przypadku danych osobowych obowiązkowych, tj. określonych w art. 22 (1) §1 i § 4 Kodeksu pracy - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacyjnym, na który Pani/Pan aplikowała/ł – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Bury (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy) wynikający z potrzeby przeprowadzenia oceny Pani/Pana profilu kandydata i jego zgodności z ofertą pracy, w związku z którą Pani/Pan aplikuje;
b) W przesyłanym przez Pana/Panią CV może Pan/Pani przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, co do których nie ma prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu pracy („Dodatkowe Dane Osobowe”). W takiej sytuacji, w celu umożliwienia nam legalnego przetwarzania takich danych, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody. Z tego względu, jeżeli chce Pani/Pan przekazać nam swoje CV zawierające również Dodatkowe Dane Osobowe, rozumiemy, że poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” udziela nam Pani/Pan zgody na przetwarzanie również Dodatkowych Danych Osobowych. Takie dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzania 2016/679) w celu przeprowadzenia oceny Pani/Pana profilu kandydata i jego zgodności z ofertą pracy, w związku z którą Pani/Pan aplikuje.
Nie ma Pani/Pan obowiązku przekazywania nam Dodatkowych Danych Osobowych i zgoda udzielana jest przez Panią/Pana dobrowolnie. Jeżeli nie chce Pani/Pan udzielić takiej zgody w odniesieniu do Dodatkowych Danych Osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV;
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na takie samo lub wszystkie stanowiska w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu/celach – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bury – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bury (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych – wspierającym procesy rekrutacyjne.
4) W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne oraz Dodatkowe Dane Osobowe) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Bury , dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bury . Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
5) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Bury prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Podanie przez Panią/Pana wszelkich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będą jednak skutkowały brakiem możliwości przetwarzania przez nas Pani/Pana aplikacji i w efekcie uniemożliwi zweryfikowanie Pani/Pana kandydatury.


Oferty pracy BURY SP. Z O.O.

Specjalista ds. Kontrolingu
6 dni temu z pracuj.pl
Elektryk
tydzień temu z lento.pl
ELEKTROMECHANIK
tydzień temu z lento.pl
Automatyk
tydzień temu z lento.pl
Frezer CNC
tydzień temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Technolog SMT THT
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości