Starszy specjalista ds. Rozliczania projektów (3002658)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

Starszy Specjalista / Główny Specjalista ds.Rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/ międzynarodowych (3002658)

Warszawa
APK/1210-36/2018/

Główne zadania:

przygotowanie wniosków o płatność i zestawień poniesionych wydatków w ramach projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych,
analiza, monitorowanie i uzgadnianie z innymi jednostkami Uczelni stanów rozliczeń projektów,
monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu,
weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
współpraca z innymi działami Uczelni w zakresie przygotowania dokumentacji rozliczeniowej,
wdrażanie informacji i promocji realizowanych projektów zgodnie z wymogami programowymi,
sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów.

Wymagania:

wykształcenie wyższe;
co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze rozliczania projektów finansowanych
z funduszy krajowych i zagranicznych,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
bardzo dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy pod presją czasu,
wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV,
podpisane oświadczenie o treści: 'Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w oparciu o przepis art. 221 § 1 Kodeksu pracy na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na stanowisko …. zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów prowadzonej rekrutacji.'

Mile widziane:

list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
kopie świadectw pracy.
podpisane oświadczenie o treści: 'Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe, o których stanowi przepis art. 221 § 1 Kodeksu pracy były wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.'

Termin składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać do dnia 10 sierpnia 2018r.Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:

https://www.wum.edu.pl/files/informacje/praca/2018/regulamin_zatrudniania.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.


Dokumenty przyjmujemy:

w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,

Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,

pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila.Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.

nie zwracamy.

Oferty pracy Jobs.pl

Aplikuj na stanowisko:
Starszy specjalista ds. Rozliczania projektów (3002658)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości