Sprzątanie - BIOMED Kraków

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolskie

GARDA


Zatrudnimy pracownika sprzątającego do pracy w godzinach popołudniowych (15-21)Miejsce pracy: BIOMED ul. Aleja Sosnowa 8 ( przy parku Decjusza)


Obowiązki:
sprzątanie biur oraz części socjalnychKontakt Dział Rekrutacji: 782 - pokaż numer telefonu - 782 705 296Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:


• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji procesu rekrutacji.


• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres
przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.


• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku –
zdjęcia zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w
celu realizacji procesu rekrutacji.
• Wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia zawartego w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji
przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez okres
pięciu lat. .


Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016)
informuję :


iż:


· Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT
S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i
Mienia „GARDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7


· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Dariusz Hetman


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26
czerwca 1974r.


· Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej
rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda na okres
przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat


· Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem .


· Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku.


· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego procesu rekrutacji

Aplikuj na stanowisko:
Sprzątanie - BIOMED Kraków
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości