specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych (3070082)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych (Warszawa, 3070082)

Warszawa
Nr ref: APK/121039/2018/jobs.pl

Główne zadania:

instalacje, serwis oraz stały nadzór nad systemami Audio-Wideo, PPOŻ, CCTV, kontroli dostępu, SSWIN,
serwis systemu parkingowego,
instalacje, nadzór i serwis okablowania strukturalnego,
wykonywanie dziennych raportów postępu prac,
weryfikacja dokumentacji projektowych w zakresie systemów niskoprądowych,
nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów Działu.

Wymagania:

wykształcenie min. Średnie,
uprawnienia SEP
prawo jazdy kat. B
brak przeciwskazań do pracy na wysokości
min. 2 lata pracy na stanowisku montera systemów niskoprądowych
doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu instalacji
udokumentowane i wdrożone samodzielne instalacje: SSWiN, PPOŻ, KD.

Wymagane dokumenty:

CV.


Mile widziane umiejętności i dokumenty:

list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
kopie świadectw pracy.


Wymagane oświadczenia:

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.'


Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

'Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.'


oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych:

'Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko specjalisty ds. płac.'

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22[sup]1[/sup] ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody
Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22[sup]1[/sup] § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dokumenty prosimy składać do 7 września 2018r.Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.


Dokumenty przyjmujemy:

w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,

Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,

pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego

w tytule e-maila.


Aplikacje prosimy składać za pomocą przycisku "Aplikuj".
Aplikuj na stanowisko:
specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych (3070082)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości