SPECJALISTA W SZKOLE STUDIÓW I I II STOPNIA

Miejsce pracy: Katowice
Region: Śląskie
1. Zakres obowiązków:
• obsługa procesu realizacji krajowych praktyk studenckich,
• samodzielne wykonywanie pracy wchodzącej w zakres czynności,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego,
• opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań,
• tworzenie sprawozdań zleconych przez przełożonych,
• bieżąca współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie realizacji zadań przydzielonych jednostce,
• aktualizowanie informacji na stronie internetowej Szkoły Studiów I i II Stopnia,
• bieżąca obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych w formie kontaktu bezpośredniego, telefonicznego .

2. Niezbędne wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne),
• co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku administracyjno-biurowym,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
• rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• wysoka kultura osobista, rzetelność, dyspozycyjność,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


3. Wymagania dodatkowe:
• samodzielność w podejmowaniu decyzji w zakresie powierzonych zadań,
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


4. Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo w związku
z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.
Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.
Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: 3 900 zł.

Planowane zatrudnienie: sierpień 2021 r.


5. Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_kadry@ue.katowice.pl
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 17/ESZ/2021”).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 21 lipca 2021 r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 26 do 30 lipca 2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 06 sierpnia 2021 r.


Patrz również: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/oferty-pracy/niebedacy-nauczycielami-akademickimi/aktualne.htmlW przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.
W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.
1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Oferty pracy UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

SAMODZIELNY REFERENT/MŁ. SPECJALISTA W BIURZE...
wczoraj z lento.pl
ADMINISTRATOR SYSTEMU W BIURZE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
wczoraj z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
SPECJALISTA W SZKOLE STUDIÓW I I II STOPNIA
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości