Specjalista ds. Majątku Sieciowego - Szczecin

Miejsce pracy: Szczecin
Region: Zachodniopomorskie
Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

Enea Operator Sp. z o.o./Oddział Dystrybucji Szczecin/Wydział Utrzymania Sieci informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Majątku Sieciowego

Zakres obowiązków:

• Planowanie, organizacja wykonywania zabiegów eksploatacyjnych oraz usuwania skutków awarii sieci dystrybucyjnej oraz ich rozliczanie w zakresie określonym przez procedury
• Planowanie środków na zabiegi eksploatacyjne oraz nadzór nad ich wykorzystaniem w zakresie określonym przez procedury
• Uczestnictwo w odbiorach technicznych i przejmowanie sieci elektroenergetycznych na majątek na poziomie WN oraz współudział w odbiorach technicznych i przyjmowaniu obiektów na majątek dla pozostałej infrastruktury sieciowej.
• Opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych na poziomie WN i SN
• Monitorowanie wskaźników charakteryzujących stan sieci WN, SN
• Zlecanie i rozliczanie prac w zakresie eksploatacji infrastruktury WN i WN/SN oraz nadzór nad ich realizacją
• Określanie warunków przebudowy sieci, związanych z usuwaniem kolizji, zgodnie z podziałem kompetencyjnym określonym w obowiązujących procedurach, zawieranie umów na likwidację kolizji
• Organizacja i udział w procesie likwidacji awarii i zakłóceń w rozdzielczej sieci elektroenergetycznej WN
• Nadzór nad gospodarką transformatorami zgodnie z podziałem kompetencyjnym
• Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i aktualizacją danych w systemie informacji o sieci
• Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i najmem infrastruktury sieciowej Spółki oraz współudział w prowadzeniu spraw związanych z dzierżawą i najmem dla pozostałej infrastruktury sieciowej
• Współudział w rozpatrywaniu roszczeń osób trzecich w zakresie lokalizacji infrastruktury WN, SN i nn, kompletacja niezbędnych danych w tym zakresie oraz prowadzenie korespondencji
• Współpraca z innymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi spółki
• Realizacja zadań oraz wdrażanie polityki w zakresie bhp, ochrony środowiska i ppoż. W zakresie majątku sieciowego zgodnie z podziałem kompetencyjnym
• Prowadzenie pojazdu służbowego


Wymagania:

• Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym
• Doświadczenie zawodowe: 2 lata, związane z eksploatacją lub wykonawstwem infrastruktury elektroenergetycznej, preferowane piony utrzymania sieci elektroenergetycznych
• Preferowane posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisko dozoru i eksploatacji bez ograniczenia napięcia
• Wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych oraz w zakresie podstawy praw: pracy, energetycznego, budowlanego i administracyjnego
• Prawo jazdy kat. „B”


Cechy osobowe:

• Umiejętność pracy w zespole
• Komunikatywność

Informacje:
przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2019 r.
Miejsce pracy - Szczecin

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacje.operator@enea.pl,
w terminie do 22-03-2019 r. w tytule wiadomości wpisując: ,,51-OD3- SU-Specjalista ds. Majątku Sieciowego”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Informacja Administratora danych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, kod pocztowy 60-479 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eop.iod@enea.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@enea.pl.
7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Oferty pracy Enea Operator Sp. z o. o.

Aplikuj na stanowisko:
Specjalista ds. Majątku Sieciowego - Szczecin
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości