Specjalista ds. Energetycznych

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. energetycznych w Biurze Administracyjno – Finansowym w Prokuraturze Krajowej w trybie art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia Staż u urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia Staż u urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem Staż u urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3 a ust. 2 ww. ustawy).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymiar etatu: 1,0

liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • sporządzanie planów zakupów inwestycyjnych i remontów w zakresie zadań dotyczących gospodarki energetycznej, w odniesieniu do nieruchomości pozostającej w posiadaniu Prokuratury Krajowej;
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem czynności z właściwymi organami w zakresie gospodarki energetycznej nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją i przeglądem stanu technicznego budynków w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zapewniając terminowe kontrole okresowe, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa energetycznego;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania nieruchomości Prokuratury Krajowej pod względem energetycznym, w tym sprawowanie nadzoru nad koniecznymi robotami budowlanymi o charakterze inwestycyjnym, remontowym, przygotowywanie procedur związanych z zakupami wyposażenia technicznego i zakupem usług w zakresie gospodarki energetycznej;
 • planowanie i nadzorowanie robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym i remontowym - w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
 • dokonywanie analizy kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy systemów elektroenergetycznych będących we władaniu Prokuratury Krajowej, w zakresie: bezpieczeństwa dostaw energii, bilansu mocy, optymalizacji zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych;
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad: jakością i ciągłością dostaw energii, planowaniem i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz piorunochronnych w nieruchomości Prokuratury Krajowej, sposobem prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji powierzonych podmiotom zewnętrznym, prowadzeniem eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz piorunochronnych (w tym dokumentacji eksploatacyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem czynności wchodzących w zakres obsługi i konserwacji, wykonywanych przez pracowników Prokuratury, stosownie do wymogów obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i zasad wiedzy technicznej;
 • uczestniczenie w opiniowaniu opracowań technicznych dotyczących systemów elektroenergetycznych w nieruchomości Prokuratury Krajowej;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym rozmieszczeniem i użytkowaniem sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego oraz prowadzenie jego ewidencji.

 

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia - preferowane studia techniczne na kierunku elektroenergetycznym.

Ogłoszenie pochodzi z infopraca.pl

Oferty pracy PROKURATURA KRAJOWA

Analityk kryminalny
4 dni temu z goldenline.pl
Analityk Kryminalny
5 dni temu z infopraca.pl
Specjalista ds. energetycznych
6 dni temu z goldenline.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości