Specjalista ds. aparatury i wyposażenia #umedkariera

Miejsce pracy: Łódź
Region: Łódzkie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin około medycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą, jest jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków edukacyjnych.

Zatrudniamy około 2500 pracowników. Jesteśmy wyróżniani w konkursach organizowanych dla pracodawców, ponieważ dla nas Nasi pracownicy to Nasz największy kapitał.

Jeśli czujesz, że rola reprezentanta UMEDU jest dla Ciebie i chcesz dołączyć do zespołu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to prześlij swoje CV aplikując na stanowisko - specjalisty ds. aparatury i wyposażenia.Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie

w szczególności:

Bierze udział w komisjach przetargowych i współpracuje z jednostką odpowiedzialną za zamówienia publiczne w zakresie zakupów dotyczących aparatury i wyposażenia.
Dba o utrzymanie i podnoszenie standardu wyposażenia i funkcjonalności obiektów. Planuje budżet i wyposażenie.
Dokonuje zakupów usług i dostaw aparatury i wyposażenia nie objętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Gromadzi, aktualizuje i weryfikuje dane o posiadanej aparaturze, jej serwisach i dostawcach oraz prowadzi rejestr umów zakupowych i serwisowych.
Nadzoruje bazę danych i zarządza danymi w dedykowanym oprogramowaniu do zarządzania środkami trwałymi (w tym przygotowuje zestawienia i informacje o posiadanej aparaturze oraz obsługuje zgłoszenia).
Negocjuje i ustala warunki zakupów usług i dostaw z Wykonawcami i Biurem Prawnym.
Opisuje stan techniczny aparatury (między innymi na potrzeby kasacji) i wycenia aparaturę dla potrzeb przyjęcia na stan, zakupu i zbycia. Organizuje i obsługuje proces nabycia i zbycia aparatury (w tym darowizn).
Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością w obszarze wyposażenia i usług oraz bierze odpowiedzialność za prawidłową realizację umów.
Stale monitoruje nowości i postęp technologiczny w dziedzinie wyposażenia dla potrzeb Uczelni oraz współpracuje z Wykonawcami.
Tworzy Opisy Przedmiotu Zamówienia, dokonuje wyceny i przygotowuje wnioski dla potrzeb zakupów usług i dostaw aparatury i wyposażenia objętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Uczestniczy w odbiorach, weryfikuje dokumenty (w tym faktury) za usługi i dostawy aparatury i je rozlicza (wystawia dokumenty księgowe, w tym OT).
Zleca usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na zewnątrz i wewnątrz Uczelni.
Wymagania:

wykształcenie wyższe I stopnia: profil nauki techniczne lub pokrewne,
min. 2 lata na stanowisku związanym z znajomością aparatury medycznej
i laboratoryjnej,
znajomość regulacji prawnych w w/w zakresie,
znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
język angielski na poziomie A2/B1,
Za swoją pracę otrzymasz:

wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, premii regulaminowej i systemu motywacyjnego,
atrakcyjny pakiet socjalny,
elastyczne poranki – zaczynamy pracę w godzinach 7-8.30,
możliwość dofinansowania Twojego rozwoju,
zgrany zespół, który wymienia się pomysłami, a które szef zauważa i docenia,
udział w ciekawych projektach ze względu na prężenie działającą i nadal rozwijającą się strukturę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Prosimy o przesłanie na adres: praca[at]umed.lodz.pl CV zawierające:

1. Informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 - pokaż numer telefonu - 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod[at]umed.lodz.pl;
Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
Podanie przeze Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.​

Oferty pracy Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Aplikuj na stanowisko:
Specjalista ds. aparatury i wyposażenia #umedkariera
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości