Serwisant klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa

Miejsce pracy: Jaworzno
Region: Śląskie
Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie
poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie
satysfakcjonującej pracy kandydatom.
Obecnie poszukujemy dla naszego klienta – firmy z branży HVAC – osoby do pracy na stanowisku:

SERWISANT KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, CHŁODNICTWA
Miejsce pracy: Jaworzno

Twoje zadania na tym stanowisku pracy:
 przeglądy serwisowe urządzeń i instalacji,
 usuwanie awarii,
 kontakt z klientami firmy,
 stała współpraca z serwisantami i kierownictwem,
 konserwacja instalacji.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
 masz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 posiadasz wykształcenie średnie techniczne,
 masz motywację i chęć do pracy,
 posiadasz chęć rozwoju zawodowego,
 jesteś sumienny i pracowity.

Pracodawca oferuje:
 stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie,
 możliwość odbycia szkoleń,
 służbowy samochód, laptop i telefon.

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355.
Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z
wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o
dalszym procesie rekrutacji.


W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o
dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul,
Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

Prosimy o podanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska oraz dopisanie w treści CV
klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w moim CV, przez firmę
Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-205) przy ul. Legnickiej 65/1, do
celów związanych z procesem rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam również zgodę
na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z
prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi. Jednocześnie oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam
prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia w dowolnym momencie."

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: @ lub adresem ul.
Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także
przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w
procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta
Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych
osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji
procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów
(są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów
rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych i żądania ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
•żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,


•cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
•wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Oferty pracy Business Bridge Group Sp. z o. o.

Aplikuj na stanowisko:
Serwisant klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości