REFERENT/STARSZY REFERENT

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolskie
Wymagania niezbędne:
• Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: Obywatelstwo polskie , pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność
wykształcenie wyższe
• Znajomość przepisów prawnych wymienionych w treści ogłoszenia o naborze o nr ref. ZBK_FM-1/21 na stronie internetowej BIP (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=104362)

Zakres wykonywanych zadań:
• Prowadzenie windykacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie lokali mieszkalnych na wyznaczonym rejonie
• Analiza zaległości najemców i użytkowników zadłużonych lokali
• Wystawianie wezwań do zapłaty na zadłużonych lokalach oraz prowadzenie rejestru dokonywanych działań windykacyjnych
• Przygotowywanie wniosków o zapłatę za zaległy czynsz oraz bezumowne korzystanie z lokali w celu skierowania sprawy do sądu
• Przygotowywanie wniosków o wypowiedzenie umów najmu lokali mieszkalnych
• Kompletowanie i bieżące uzupełnianie w aktach lokalu wymaganej dokumentacji dłużnika niezbędnej na potrzeby działań Referatu Windykacji Lokali Mieszkalnych w szczególności w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych
• Realizowanie procedur związanych z udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności
• Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi
• Przygotowywanie projektów oświadczeń oraz porozumień w sprawie udzielenia ulg,
w przypadkach określonych przepisami prawa miejscowego
• Bieżąca obsługa stron w stosunku do których prowadzone są działania windykacyjne

Sposób aplikowania na stanowisko:
Oferty zawierające kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz wypełniony kwestionariusz osobowy do pobrania w treści ogłoszenia o naborze o nr ref. ZBK_FM-1/21 na stronie internetowej BIP (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=104362) należy złożyć osobiście poprzez wrzucenie koperty do urny umieszczonej przy wejściu nr 1 lub nr 2 do budynku Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. z dopiskiem na kopercie FM-1/21. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po wyżej określonym terminie lub w innej formie niż ww. nie będą rozpatrywane.Aplikuj na stanowisko:
REFERENT/STARSZY REFERENT
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości