Referent

Miejsce pracy: Zielona Góra
Region: Lubuskie
Zapewniamy:

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów przepisów prawa podatkowego i ordynacji podatkowej
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


Zakres obowiązków:

Warunki pracy

 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług w celu zweryfikowania poprawności danych wykazanych w dokumentach i plikach JPK składanych przez podatników.
 • Prowadzi czynności sprawdzające oraz analityczne w zakresie deklarowanych przez podatników kwot podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika oraz kwot do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, w celu zweryfikowania prawidłowości i terminowości deklarowanych kwot oraz oszacowania poziomu ryzyka zwrotu przysługującego podatnikom.
 • Analizuje poprawność wprowadzenia do systemów informatycznych deklaracji i informacji w oparciu o dane zawarte w raportach z systemu lub spoza systemu, w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w rozliczeniach podatników.
 • Przygotowuje pisma i prowadzi korespondencję z podatnikami, instytucjami i innymi organami podatkowymi, w celu realizacji nałożonych zadań.
 • Analizuje przypadki naruszenia przez podatników przepisów prawa podatkowego, sporządza wnioski o odstąpienie od ukarania, sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych, w celu pociągnięcia podatników do odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego lub odstąpienia od ukarania.
 • Przygotowuje wnioski do innych komórek organizacyjnych w celu dostarczenia danych do wszczęcia postępowania podatkowego lub przeprowadzenia kontroli podatkowej.
Ogłoszenie pochodzi z praca.pl

Oferty pracy Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Starszy referent
16 godzin temu z praca.pl
Księgowy
16 godzin temu z praca.pl
Starszy referent
16 godzin temu z praca.pl
Księgowy
16 godzin temu z Biuletyn informacji publicznej
Starszy referent
16 godzin temu z Biuletyn informacji publicznej

Podobne oferty pracy:

Referent

Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referent Do spraw: czynności analitycznych i sprawdzających w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Drugim Urzędzie

2023-03-17 08:00:02
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej... 
2,3 
4 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

Referent

Zakres obowiązków:1. Sporządzanie pism administracyjno-biurowych (upoważnień, notatek służbowych, protokołów).2. Organizacja i nadzór pracy pracowników portierni zapewnienie ciągłości pracy portierni.3. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników portie

2023-03-15 18:41:09
od 3490 zł Umowa o pracę Rodzaj pracy: Stała
Uniwersytet Zielonogórski
6 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

Starszy referent

Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy referent Do spraw: postępowania likwidacyjnego i rachunkowości podatkowej w Drugim Referacie Egzekucji Administracyjnej i Rachunko

2023-03-13 08:00:02
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej... 
2,3 
8 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

Referent

Zakres obowiązków:1.Utrzymanie sprawności elementów systemu kontroli dostępu,2.Wprowadzanie i edycja danych w systemie kontroli dostępu oraz powiązanym z nim systemie dziekanat,3.Opracowywanie danych wsadowych do systemów w zakresie kontroli dostępu

2023-03-10 18:41:04
od 3490 zł Umowa o pracę Rodzaj pracy: Stała
Uniwersytet Zielonogórski
11 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

Referent w Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych...

Twój zakres obowiązków, Utrzymanie sprawności elementów systemu kontroli dostępu,, Wprowadzanie i edycja danych w systemie kontroli dostępu oraz powiązanym z nim systemie dziekanat,, Opracowywanie danych wsadowych do systemów w zakresie kontroli..

2023-03-09 10:40:25
Umowa o pracę Rodzaj pracy: Stała
Uniwersytet Zielonogórski
12 dni temu z pracuj.pl

Referent ds. rozliczeń - Zielona Góra

Zakres obowiązków: - rozliczanie pracy personelu medycznego świadczącego usługi w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - wprowadzanie danych rozliczeniowych do systemu - weryfikacja dokumentacji medycznej pod kątem wymogów narzuconyc

2023-02-15 21:25:33
Umowa: Inna Rodzaj pracy: Stała
BetaMed S.A 
2,4 
34 dni temu z infopraca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości