referent ds. administracyjno-prawnych

Miejsce pracy: Łódź
Region: Łódzkie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy
i specjalistów z dziedzin około medycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą, jest jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków edukacyjnych.
Zatrudniamy około 2500 pracowników. Jesteśmy wyróżniani w konkursach organizowanych dla pracodawców, ponieważ dla nas Nasi pracownicy to nasz największy kapitał.
Jeśli czujesz, że rola reprezentanta UMEDU jest dla Ciebie i chcesz dołączyć do zespołu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to prześlij swoje CV aplikując na stanowisko – samodzielny referent ds. administracyjno-organizacyjnych
w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku:
• Organizuje proces przepływu informacji i dokumentów pomiędzy jednostką zatrudniającą, a innymi jednostkami organizacyjnymi.
• Organizuje spotkania, zebrania, wyjazdy służbowe etc.
• Organizuje uroczystości Wydziału.
• Wykonuje prace administracyjne w zakresie spraw naukowych Wydziału (doktoraty, habilitacje).
• Wykonuje prace administracyjne związane z obsługą posiedzeń Rad Wydziału.
• Wykonuje prace administracyjne związane z prowadzeniem sekretariatu.
Wymagania:
• wykształcenie średnie ogólne,
• minimum rok doświadczenia w pracy biurowej, w obsłudze klienta,
• dobra komunikacja,
• rzetelność,
• dobra organizacja własnej pracy.
Oferujemy:
• umowę o prace,
• wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, premii regulaminowej i systemu motywacyjnego,
• atrakcyjny pakiet benefitów,
• elastyczne poranki, zaczynamy prace w godzinach 7-8.30,
• udział w ciekawych projektach ze względu na prężnie działającą i rozwijającą się strukturę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Prosimy o przesłanie na adres: praca[at]umed.lodz.pl CV zawierające:
1. Informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Informujemy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 - pokaż numer telefonu - 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod[at]umed.lodz.pl;
3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11. Podanie przeze Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Aplikuj na stanowisko:
referent ds. administracyjno-prawnych
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości