Przedstawiciel Handlowy ds. systemów kamer CCTV

Miejsce pracy: Wrocław
Region: Dolnośląskie

Buduj z nami silną markę i dołącz do zespołu na stanowisko:Przedstawiciel
Handlowy ds. systemów kamer CCTV Kandydaci nieposiadający
doświadczenia w sprzedaży będą:·        
uczyć się
nowego zawodu oraz zdobywać doświadczenie poprzez aktywne wsparcie Przedstawiciela
Handlowego w realizacji zadań związanych ze sprzedażą produktów i usług firmy
(elektroniczne systemy zabezpieczeń tj. systemy kamer CCTV, systemy kontroli
dostępu SKD);·        
uczestniczyć w oferowanych szkoleniach produktowych i
sprzedażowych. Kandydaci
posiadający doświadczenie w sprzedaży będą:·        
utrzymywać i
rozwijać trwałe relacje z klientami firmy;·        
przygotowywać
indywidualne oferty handlowe, doradzać w zakresie oferowanych produktów i usług
(produkt: elektroniczne systemy zabezpieczeń tj. systemy kamer CCTV, systemy
kontroli dostępu SKD);·        
odpowiadać
za posprzedażową obsługę klienta;·        
projektować (przy
wsparciu trenera) systemy telewizji przemysłowej CCTV i systemy kontroli
dostępu SKD.Oczekujemy:·        
pozytywnego
podejścia do pracy, chęci po podjęcia współpracy w dłuższej perspektywie czasu;·        
zaangażowania
i uczestnictwa w projektach szkoleniowych;·        
wysokiej
kultury osobistej;·        
własnego
samochodu oraz możliwości wykorzystywania go do celów służbowych (zwrot
kosztów) – warunek konieczny;·        
niekaralności
– warunek konieczny. Zasady współpracy:·        
wybrana
forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie lub działalność gospodarcza;·        
jasne
kryteria wynagrodzenia (podstawa + prowizja + premia);·        
możliwość
rozwoju zawodowego poprzez szkolenia produktowe i sprzedażowe;·        
ciągłe
wsparcie na każdym etapie współpracy;·        
zatrudnienie
w Twoim miejscu zamieszkania.


Proszę o dopisanie poniżej zawartej klauzuli!!!
WAŻNE!!! CV które nie będą posiadały zamieszczonej poniżej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Przedstawiciel Handlowy ds. systemów kamer CCTV.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work Group Sp. z o. o.
a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Simple Work Group Sp. z o. o., ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Simple Work Group Sp. z o. o.,, ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Simple Work Group Sp. z o. o., na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Simple Work Group Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Aplikuj na stanowisko:
Przedstawiciel Handlowy ds. systemów kamer CCTV
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości