PRODUCT MANAGER

Miejsce pracy: Wrocław
Region: Dolnośląskie
Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – - jednej z wiodących firm z branży finansowej w Polsce – osoby do pracy na stanowisku:


Product Manager
Miejsce pracy: WrocławJakie będą Twoje zadania na tym stanowisku pracy:
• zarządzanie produktami finansowymi w zakresie realizacji określonych dla nich planów sprzedaży,
• współudział w tworzeniu strategii produktowej,
• optymalizacja dotychczasowych produktów,
• analiza potrzeb rynku, a także badanie działań rynku konkurencyjnego,
• tworzenie analiz finansowych dla produktów przy wsparciu Działu Analitycznego,
• ścisła współpraca z innymi działami wewnątrz Grupy,
• prowadzenie prezentacji i szkoleń,
• budowanie trwałych relacji z Klientami na zewnątrz i wewnątrz Grupy.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
• posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
• masz min. 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
• posiadasz znajomość innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym, usprawniających cały proces obsługi produktów finansowych - atut mile widziany,
• cechują Cię: komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętności budowania, a także utrzymywania długotrwałych relacji biznesowych,
• dobrze się czujesz zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.
Pracodawca oferuje:
• stabilne warunki zatrudnienia w prężnie rozwijającej się instytucji finansowej,
• atrakcyjne szkolenia biznesowe,
• pakiet benefitów (ubezpieczenie, opieka zdrowotna),
• narzędzia niezbędne do realizacji obowiązków służbowych.
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego:

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Product-Manager/5125-3192-25-9fd-2707.htmlPosiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.


"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub
adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a
RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach
rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy
każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty
odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi
Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług,
Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych
do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania
ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
•żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
•cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
•wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi
przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Oferty pracy Business Bridge Group

Aplikuj na stanowisko:
PRODUCT MANAGER
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości