Pracownik techniczny

Miejsce pracy: Bielsko Biała
Region: Śląskie
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIKA TECHNICZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. WYMAGANIA:
• gotowość do pracy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy również w niedziele i święta;
• dyspozycyjność, kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność;
• praca na wysokości powyżej 3 metrów;
• umiejętność pracy z elektronarzędziami.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:
1) montaż i demontaż dekoracji,
2) obsługa techniczna widowisk,
3) uczestniczenie w próbach i wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną realizowanych w Teatrze spektakli,
4) przygotowywanie sceny do montażu dekoracji,
5) załadunek i rozładunek dekoracji oraz obsługa widowisk w terenie,
6) kontrolowanie stanu scenografii i usuwanie bieżących usterek,
7) utrzymywanie porządku w magazynach dekoracji i lalek,
8) wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych wynikających z bieżących potrzeb,
9) wykonywanie prac remontowo-budowlanych (malowanie, drobne naprawy),
10) bieżąca konserwacja instalacji wod.-kan. oraz usuwanie drobnych usterek i awarii.

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

1. List motywacyjny (podpisany odręcznie),
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),
3. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (podpisana odręcznie),
6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisana odręcznie).

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko pracownik techniczny” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej ul. Adama Mickiewicza 20 lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres: teatr@banialuka.pl - do dnia 19.03.2021 r.
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

V. INNE INFORMACJE
• Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.
• Możliwość zatrudnienia od 01 kwietnia 2021 r.
• Umowa o pracę na okres próbny.

Oferty pracy Teatr Lalek Banialuka

tydzień temu z Nuzle
Osoba sprzątająca na umowę zlecenie
2 tygodnie temu z lento.pl
Pracownik techniczny
miesiąc temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik techniczny
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości