Pracownik sprzątający- Carrefour Reduta

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
EZT SA

Poszukiwany Pracownik sprzątający - Carrefour Reduta (Warszawa)


Obowiązki: sprzątanie maszynowe i ręczne.


Praca zmianowa 6-14, 14-22.


Kontakt Dział Rekrutacji: 782 - pokaż numer telefonu - 782 705 296


Prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach aplikacyjnych:• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu

realizacji procesu rekrutacji.• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na okres

przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat.• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia

zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu

realizacji procesu rekrutacji.


• Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku – zdjęcia

zawartego w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w

celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak

niż przez okres pięciu lat. .Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE I.119 z 04.05.2016) informuję :iż:· Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT

S.A.,”EZT” Sp. z o.o., „EZT”’ SERWIS Sp. z o.o. i Agencja Ochrony Osób i

Mienia „GARDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Modrzewiowej 7· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Dariusz HetmanPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.· Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej

rekrutacji / lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda na okres

przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat· Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem .· Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016 roku.· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego procesu rekrutacji

Oferty pracy Zakłady Usługowe EZT S.A.

Operator ładowarki
3 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Pracownik utrzymania czystości
3 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Sortowacz surowców wtórnych - oferta dla osób...
3 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Sortowacz surowców wtórnych
3 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Pracownik utrzymania czystości - - oferta dla...
3 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik sprzątający- Carrefour Reduta
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości