Pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej w dziale pomocy środowiskowej (z wykształceniem zgodnie z wymogami ustawy)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Zakres obowiązków:
Główne odpowiedzialności: Terminowe, merytoryczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw na podstawie wskazanego zakresu obowiązków. Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zapobieganie tym sytuacjom poprzez działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej.

Charakterystyka pracy: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta na podstawie przeprowadzonego wywiadu; rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania; współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania; sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania; wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Zawód: Pracownik socjalny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, pomaturalne/policealne, brak

Wymagania pożądane:
Uprawnienia: Obsługa urządzeń biurowych, Obsługa komputera

Inne wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia. Wykształcenie wyższe lub policealne, zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej. Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów z obszaru pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postepowania administracyjnego, pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres, pożądany min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika socjalnego.
znajomość języków obcych mile widziana
Obowiązki:
Główne odpowiedzialności: Terminowe, merytoryczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw na podstawie wskazanego zakresu obowiązków. Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zapobieganie tym sytuacjom poprzez działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej.
Charakterystyka pracy: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta na podstawie przeprowadzonego wywiadu; rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania; współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania; sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania; wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.

Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy, począwszy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata na danym stanowisku, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.). Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

*Wynagrodzenie: pracownik socjalny 3450 zł, starszy pracownik socjalny 3900 zł brutto, specjalista pracy socjalnej 4200 zł brutto. Do wynagrodzenia: dodatek stażowy, po 3 miesiacach dodatek motywacyjny, "13-tka", fundusz socjalny.

Pełna treść ogłoszenia: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie
Wymagany staż pracy: lata: 0, miesiące: 6
Wynagrodzenie brutto:
3 450 - 4 200 PLN
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:
Ops dzielnicy żoliborz m. st. warszawy
Miejsce pracy:
Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Kontakt:
Preferowane formy kontaktu: e-mail, inny - https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie
Numer telefonu:
22 569 28 62
Wymagane dokumenty:
https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie
Data rozpoczęcia pracy:
01.10.2021
Data ważności ogłoszenia:
27.09.2021
Dodane przez:
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Identyfikator oferty:
StPr/21/11311
Ogłoszenie pochodzi z Centralna baza ofert pracy
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej w dziale pomocy środowiskowej (z wykształceniem zgodnie z wymogami ustawy)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości