Pracownik porządkowy Sieradz

Miejsce pracy: Sieradz
Region: Łódzkie
US DESTELLO , członek Grupy Investment Gwaranta Czystości, który świadczy usługi utrzymania czystości od ponad 10 lat zatrudni na jeden z obiektów na terenie Sieradza pracownika:

pracownik porządkowy
Obiekt biurowy na terenie Sieradza

Praca w poniedziałki, środy oraz piątki od 13:00 do 15:00

Umowa o pracę (700 zł brutto)


Wymaganie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Zapewniamy:
• - miłą atmosferę w pracy
• - terminowe wypłacanie wynagrodzeń.
• - niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
• - szkolenie dla osób sprzątających ( używania i dozowania środków czystości)KONTAKT :
Wiktoria 502 - pokaż numer telefonu - 502 608 523Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zatrudnienia wybranego kandydata.
CV i dane osobowe kandydatów otrzymane w ramach prowadzonej rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów jej przeprowadzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane i nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Dane nie podlegają profilowaniu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Danych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa Investment Holding/Investment B.Wójcik/US DESTELLO W.Wójcik , adres e-mail: biuroinvestmentmałpa.onet.pl
• Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;
dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
• Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
• W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowani

Oferty pracy Us destello

Pracownik porządkowy z prawej jazdy kat. B
6 dni temu z lento.pl
Pracownik porządkowy Gorzyce
3 tygodnie temu z lento.pl
Pracownik porządkowy Katowice
miesiąc temu z lento.pl
Kierowca pracownik porządkowy Chorzów
miesiąc temu z lento.pl
Pracownik porządkowy Gliwice
2 miesiące temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik porządkowy Sieradz
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości