Pracownik ochrony

Miejsce pracy: Staszów
Region: Świętokrzyskie
Firma P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK OCHRONY + PALACZ C.O.
Miejsce pracy: Staszów

WYMAGANIA:
- niekaralność warunek konieczny
- orzeczenie o niepełnosprawności warunek konieczny
- posiadanie uprawnień palaczy pieców kotłowni CO
- gotowości do pracy zmianowej
- umiejętności pracy w grupie
- zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
- sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań
- mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- obsługa centralnego ogrzewania w kotłowni
- nadzór nad sprawnością kotłów i systemu grzewczego
- dbanie o prawidłową częstotliwość zasypu paleniska
- zapewnienie bezpieczeństwa
- przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa
- obsługa gości placówki (prowadzenie książki wejść i wyjść)
- dbanie o wysoką jakość usług zgodnie z procedurami ochrony i pozytywny wizerunek firmy

OFERUJEMY:
- dobór obiektu do możliwości oraz predyspozycji pracownika
- bezpłatne i kompletne umundurowanie
- szkolenie i wdrożenie w czynności na obiekcie
- terminową realizację świadczeń wynikających z umowy,
- możliwość dodatkowych środków na leki i rehabilitację
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Hauke Bosaka 9 jest firmą specjalizująca się w świadczeniu usług ochrony mienia oraz usług porządkowych. Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 501 - pokaż numer telefonu - 501 180 517 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@karabelack.pl

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty!
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 9,
25-217 Kielce
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wrzosowa 15 lok. 1,
25-211 Kielce
email.: iod@czi24.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:
* Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

……………………………………………… ………………………………………………..
(podpis kandydata) (podpis Administratora)


Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Oferty pracy KARABELA CK Sp. z o.o.

Podobne oferty pracy:

Kwalifikowany pracownik ochrony Nowe

Firma P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY Miejsce pracy: Staszów WYMAGANIA: - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - orzeczenie o niepełnosprawności mile widziane..

2022-05-25 07:16:04
KARABELA CK Sp. z o.o
Dzisiaj z Nuzle

Kwalifikowany pracownik ochrony

Firma P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:Kwalifikowany pracownik ochronyObowiązki- reagowanie na zagrożenia- przestrzeganie procedur- współpraca z Klientem- kontrola ruchu osobowego na terenie obiektu- kontrola d

2022-05-22 07:00:26
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela-Ck...
3 dni temu z gowork.pl

Pracownik ochrony

Firma P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: PRACOWNIK OCHRONY Miejsce pracy: Staszów WYMAGANIA: - niekaralność warunek konieczny - orzeczenie o niepełnosprawności warunek konieczny - gotowości do pracy zmianowej -

2022-05-17 12:13:08
PW KARABELA - CK Sp. z o. o
8 dni temu z lento.pl

Pracownik ochrony fizycznej

Zakres obowiązków:- praca na obiekcie handlowym- obsługa monitoringu- kontrola na sali sprzedaży i przy linii kas Wymagania:Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brakInne wymagania: [Inne] : Niekaralność (Warunek konieczny

2022-05-16 18:44:54
Solid Security Sp. z o. o
9 dni temu z Centralna baza ofert pracy

Kwalifikowany pracownik ochrony

Firma P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o. obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY WYMAGANIA: - gotowości do pracy zmianowej - umiejętności pracy w grupie - zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych - odpowi

2022-04-13 11:54:30
Karabela-CK
42 dni temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik ochrony
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości