Pracownik Ochrony

Miejsce pracy: Łódź
Region: Łódzkie
Poszukujemy Pracowników ochrony
 województwo Łódzkie

 Zakres obowiązków:

– prowadzenie dokumentacji służbowej

– cykliczne patrolowanie terenu obiektu

– kontrola ruchu osób i pojazdów

– zapobieganie kradzieżom, dewastacjom, reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia


Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę- 2100 brutto

Terminową wypłatę świadczeń

Możliwość skorzystania z pomocy ZFRON ( dofinansowanie do dojazdów do pracy, turnusów rehabilitacyjnych, leków, kolonii dla dzieci)

Kontakt: 605 - pokaż numer telefonu - 605-431-396


Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych przez
Solid
Security Sp. z o. o.

z
siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego na stanowisko
pracownik
ochrony
.


Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych przez
Solid
Security Sp. z o. o.

z
siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie
kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce
Solid
Security Sp. z o. o.a
także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych
osobowych o treści : Oświadczenie
dotyczące ochrony danych osobowychOświadczam,
iż zostałem poinformowany o tym że:1)
administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Solid
Security Sp. z o. o.,

ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,2)
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:Solid
Security
Sp. z o. o.,
,
ul. Postępu
17, 02-676 Warszawa,3)
dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych
naborach kandydatów na pracowników Solid
Security Sp. z o. o.

na
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,4)
odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie
administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w
zakresie serwisowania i usuwania awarii;5)
dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane
przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.6)
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Solid
Security Sp. z o. o
.
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.7)
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzanie jej danych osobowych.8)
podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o
przyjęcie kandydata do pracy.Aplikuj na stanowisko:
Pracownik Ochrony
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości