Pracownik fizyczny/pomocnik w warsztacie

Miejsce pracy: Kowalewo Pomorskie
Region: Kujawsko-pomorskie
Zatrudnimy pracownika do różnych prac jako pomocnika w warsztacie.
Warsztat do obsługi samochodów lub warsztat naprawczy do obsługi urządzeń na stacjach paliw, drobne prace tokarsko-ślusarskie, elektryczne. Więcej informacji po przesłaniu CV.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLKOP Sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie 54,
87-410 Kowalewo Pomorskie;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę;
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w zakresie świadczenia usług związanych z prowadzeniem procesów kadrowych, rekrutacyjnych, księgowych, ubezpieczeniowych, informatycznych oraz te, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, z zakresu BHP czy też inne w celu realizacji celów pracodawcy;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez okres i w celach:
a) konieczny dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków związanych z procesem rekrutacji,
b) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne -prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@paliwaolkop.pl;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o zamieszczenie formuły wymaganej przepisami RODO.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty pracy Olkop Sp. z o.o.

SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ
2 tygodnie temu z lento.pl
Pracownik warsztatowy, tokarz- ślusarz
2 tygodnie temu z lento.pl
Kierowca kat C+E
2 tygodnie temu z lento.pl
Handlowiec do spraw sprzedaży maszyn i usług...
2 tygodnie temu z lento.pl
SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH
2 tygodnie temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik fizyczny/pomocnik w warsztacie
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości