Pracownik ds. administracyjnych i zamówień publicznych

Miejsce pracy: Zielona Góra
Region: Lubuskie
Podstawowy zakres obowiązków pracownika do spraw administracyjnych i zamówień publicznych.

1. Realizacja zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami jednostki.
2. Opracowywanie opisów warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia.
3. Wykonywanie czynności związanych z publikacją ogłoszeń dotyczących postępowania.
4. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Korespondencja z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu.
6. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
7. Przygotowywanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Uczestnictwo w przygotowywaniu oraz zawieraniu umów z wykonawcą.
9. Sporządzanie dokumentacji, planów zamówień i sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
10. Przeprowadzanie postępowań nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych, (< 30 000 euro).
11. Przeprowadzanie konkursów na świadczenia medyczne.
12. Prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw.
13 .Prowadzenie dokumentacji przetargowej, rejestrów postępowań, umów oraz innych czynności wymagających ewidencjonowania.
14. Pomoc w prowadzeniu magazynu.
15. Pomoc w prowadzeniu kancelarii.

Wymagania niezbędne dotyczące kandydata o pracę:

• wykształcenie wyższe,
• umiejętność obsługi MS Office (w szczególności Word, Excel),
• znajomość ustawy Prawa Zamówień Publicznych,
• zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
• umiejętność czytania przepisów prawa i zastosowania w prowadzonych zadaniach.

Cechy:

• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultura osobista,
• komunikatywność, kreatywność,
• planowanie i organizacja pracy, dyspozycyjność, wysoka motywacja do pracy,
• odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe dotyczące kandydata o pracę:

Umiejętności:

• doświadczenie na stanowisku pracownika do spraw zamówień publicznych,
• znajomość Worda na poziomie średniozaawansowanym (formatowanie tekstu, śledzenie zmian, akceptacja zmian, dodawanie komentarzy, wstawiane nagłówków i stopki, umiejętność pisania pism urzędowych,
• znajomość Excela na poziomie średniozaawansowanym (działania matematyczne, sumowanie danych, sortowanie, filtrowanie, sumy częściowe, tabele przestawne, przygotowanie danych do wydruku),
•szkolenia, kursy, studia podyplomowe dotyczące zamówień publicznych.

Pozostałe informacje.

Oferujemy:

•umowę o pracę, pełny etat, szkolenia, pracę w stabilnej jednostce sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

•curriculum vitae, list motywacyjny,
•podpisane wraz z datą oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)”.

Kontakt / Pytania:

•Dział Kadr: Marta Sokół tel. 68 329 - pokaż numer telefonu - 68 329 83 66 ,
•Dział Administracyjno Gospodarczy: kierownik Robert Kuźnik tel. 68 329 - pokaż numer telefonu - 68 329 83 67 , tel. kom. 730 - pokaż numer telefonu - ,
•Sekretariat – tel. 68 329 - pokaż numer telefonu - 68 329 83 63 .

Dokumenty należy składać do dnia 31 lipca 2020 roku pocztą na adres Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21 lub elektronicznie , z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: „rekrutacja -zamówienia publiczne”. Szczegóły dotyczące zatrudnienia i składania ofert są na stronie http://www.rckik.zgora.pl/article,pl,81,ogloszenia_o_pracy.html.

Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone wybrane osoby po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości