Pracownik Brygady Utrzymania i Remontów Drogi

Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki
Region: Łódzkie
Intertoll Construction Sp. z o. o. – Operator drogi ekspresowej S8 woj. łódzkim poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik Brygady Utrzymania i Remontów Drogi

Miejsce pracy: Obwód Drogowy Jakubów (k. Tomaszowa Mazowieckiego)

Oferujemy:
• Zatrudnienie na czas kontraktu w oparciu o umowę o pracę,
• Wysokie standardy i przyjazną atmosferę pracy,
• Miesięczną premię za dyspozycyjność,
• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie będącej częścią międzynarodowego koncernu,
• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w trakcie trwania kontraktu,
• Dodatkową prywatną opiekę medyczną,
• Dodatkowe świadczenia z ZFŚS.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała m.in.:
• Realizacja zadań z zakresu utrzymania drogi w okresie letnim i zimowym (a w szczególności: utrzymanie bezpiecznego stanu nawierzchni, ogrodzenia drogi i barier dźwiękochłonnych, oznakowania drogi, zapewnienie czystości pasa drogowego, pielęgnacja terenów zielonych itp.) z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa pracy,
• Realizacja działań zabezpieczających i porządkowych po wypadkach drogowych,
• Prawidłowa obsługa sprzętu i pojazdów do obsługi drogi.

Od kandydatów oczekujemy:
• Posiadania ważnego prawa jazdy kat. B, C (kat. C+E będzie mile widziana),
• Gotowości do pracy systemie zmianowym i pełnienia dyżurów poza godzinami pracy,
• Kultury osobistej, fachowości, rzetelności, sumienności i umiejętności współpracy w zespole,
• Mile widziane dodatkowe kwalifikacje: elektryczne, mechaniczne (mechanika samochodowa),
• Spawalnicze, drogowe, inne uprawnienia obsługi maszyn drogowych (ładowarki, HDS, kafar, itp.),
•Zaangażowania i predyspozycji do pracy w każdych warunkach pogodowych.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku mogą składać podania na e-mail:
rekrutacjaS8@intertoll-construction.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli na przesyłanych do nas aplikacjach:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji * / bieżącym i przyszłych procesach rekrutacji* prowadzonej przez firmę Intertoll Construction Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
* wybrać prawidłowe

Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertoll Construction Sp. z o.o.,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,
5) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik Brygady Utrzymania i Remontów Drogi
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości