Pracownik biurowy z językiem angielskim

Miejsce pracy: Bieruń
Region: Śląskie
Auto Partner S.A. jest istniejącym na rynku od 1993 r., dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. To ogromne centrum logistyczno-dystrybucyjne z centralą w Bieruniu, magazynem typu HUB zlokalizowanym w Pruszkowie oraz ponad 100 filii na terenie całego kraju, a także liczne przedstawicielstwa za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Austrii, Holandii, Węgrzech, Belgii na Słowacji, Litwie, Łotwie i Ukrainie.
„FIRMA TO LUDZIE” - naszą pozycję na rynku budujemy w oparciu o wiedzę i kwalifikacje pracowników. To oni są Naszym największym kapitałem, bez którego firma nie osiągnęłaby swojego sukcesu. Zatrudniamy ponad 2000 pracowników, z czego ok. 800 osób w centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Bieruniu zapewnia nieprzerwane dostawy szerokiego asortymentu części samochodowych. Nasz zespół tworzą również specjaliści różnych dziedzin, wyspecjalizowani doradcy klienta i przedstawi-ciele oraz kadra menedżerska, otwarta na nieszablonowe działania i inicjatywy.
To co nas wyróżnia, to przede wszystkim ZAANGAŻOWANI LUDZIE, KTÓRZY TWORZĄ Auto Partner S.A.
Dołącz do Naszego zespołu, pracuj z Nami!


Główne zadania:

• obsługa korespondencji, archiwizacja dokumentów,
• obsługa przychodzących połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej,
urządzeń biurowych,
• obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
• współpraca z firmami zewnętrznymi,
• dbanie o prawidłowy przepływ informacji i komunikację,
• zaopatrzenie biura,
• dbanie o codzienne sprawne funkcjonowanie biura,

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym,
• obsługa komputera oraz praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point),
• umiejętności interpersonalne,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• systematyczność, dokładność,
• otwartość i elastyczność w działaniu,
• wysoka kultura osobista,
• samodzielność i zaangażowanie,
• prawo jazdy kat. B.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 - pokaż numer telefonu - 0000291327, NIP 634-001-10-17, REGON 276 - pokaż numer telefonu - 276249079.
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dpo(małpka)autopartner.com
Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następującą podstawę prawną:
• Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy – z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Auto Partner S.A. jako administratorze,
• Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Pani/Pana dane osobowe inne niż wskazane powyżej będą przetwarzane również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje, a także w sytuacji dobrowolnego podania w toku rekrutacji danych osobowych innych, niż wynikające z Kodeksu pracy lub niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, więc jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach,
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi jest dochodzenie swoich praw lub obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, a także weryfikacja Pa-ni/Pana kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych. Jednakże, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu usunięcia zgody.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu trwania postępowania.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji, a także podmiotom świadczącym usługi prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod-stawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na ad-res: rekrutacja(małpka)autopartner.com, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Oferty pracy AUTO PARTNER S.A.

Operator dtp/drukarz
2 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Pracownik Magazynu
tydzień temu z pracuj.pl
Magazynier
tydzień temu z Centralna baza ofert pracy
Informatyk - Administrator
2 tygodnie temu z pracuj.pl
Sprzedawca
2 tygodnie temu z Centralna baza ofert pracy

Podobne oferty pracy:

Asystent / Asystentka handlowca z językiem angielskim

Twój zakres obowiązków: Wsparcie zespołu handlowego w procesie sprzedaży (back office); Realizacja wyznaczonych zadań, Monitorowanie rynku, Obsługa klientów i dbałość o wzajemne relacje i długotrwałą współpracę, Przygotowywanie ofert handlowych i kon

2022-06-24 13:21:08
WILK ELEKTRONIK S.A
2 dni temu z praca.pl

Referent ds. rozliczeń z j. niemieckim

Twój zakres obowiązków Sprawdzanie poprawności i kompletności danych w systemie komputerowym Uzupełnianie i korygowanie danych Analizowanie i uwzględnianie w systemie indywidualnych wymagań klientów Opracowywanie komunikatów systemowych zgodnie z wew

2022-06-24 10:50:58
TECHEM SERVICES Sp. z o.o
2 dni temu z praca.pl

Referent ds. Księgowości

Referent ds. Księgowości Miejsce pracy Bestwinka/Oświęcim Nr ref. RKA/B/2022 Do obowiązków na powyższym stanowisku należeć będzie: Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych

2022-06-24 06:35:08
Nicromet
2 dni temu z absolvent.pl

Referent ds. Księgowości

Referent ds. Księgowości Miejsce pracy Bestwinka/Oświęcim Nr ref. RKA/B/2022 Do obowiązków na powyższym stanowisku należeć będzie: Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych

2022-06-24 06:35:08
Nicromet
2 dni temu z absolvent.pl

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków:Wsparcie działu ubezpieczeń komunikacyjnych, tworzenie bazy nowych klientów; przeprowadzanie ankiet, raportowanie, dbanie o sprawne działanie recepcji salonu, obsługa urządzeń biurowych; zastępowanie podczas nieobecności kasjerki; p

2022-06-23 18:41:48
Przedsiębiorstwo handlowe maruia śliwka
3 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków:Firma prowadzi Auto Salon oraz Komis samochodowy jak również sklep motoryzacyjny:Praca przy komputerze, wprowadzanie danych,odpisywanie na e-maile,rozmowy telefoniczne z klientami, OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE U

2022-06-23 18:41:48
Mankar international spółka z ograniczoną...
3 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

Asystent / Asystentka w Dziale Procesowania Dokumentów

Twój zakres obowiązków, Digitalizacja i archiwizacja dokumentów., Rejestrowanie danych w dedykowanych systemach., Wsparcie zadań administracyjnych w biurze., Wsparcie zespołów księgowych

2022-06-23 16:44:11
MDDP Outsourcing
3 dni temu z pracuj.pl

Samodzielny referent

Zakres obowiązków:Ogólny zakres obowiązków:1) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i doktorantów:- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania pomocy materialnej,- przyznawanie i rozliczanie stypendiów socj

2022-06-22 18:42:14
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
4 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków:Kontrola dostaw paliwa, stały kontakt z kierowcami floty firmy, kontrola kosztów kart, przekazywanie dokumentów do działu księgowości, kontrola opłat za autostrady, planowanie prac w warsztacie. Wymagania:Wymagania konieczne: Wykszt

2022-06-14 18:41:48
Bertani poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Staż z urzędu pracy Sekretarka (staż)

Opis zadań:w załączniku Wymagania:Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcąceInne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ( preferowany kierunek administracyjno - biurowy), odporność na stres, komunikatywność, obsługa komputera -

2022-05-30 18:41:51
27 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Referent techniczny

Zakres obowiązków:1) nadzór oraz utrzymanie ruchu instalacji oczyszczania wód kopalnianych,2) pobór próbek wg otrzymanego schematu,3) oznaczanie podstawowych własności fizykochemicznych wody i ścieków,miejsce pracy: instalacja odsalania przy KWK Pias

2022-05-30 18:41:50
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
27 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik biurowy z językiem angielskim
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości