Pracownik Administracyjno-Biurowy

Miejsce pracy: Legnica
Region: Dolnośląskie
Wymagania:
- wykształcenie średnie ,
- obsługa MS Office,
- znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
-doświadczenie na podobnym stanowisku .
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełnym etacie.
Mile widziana grupa niepełnosprawności.


KLAUZULA INFORMACYJNA NA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACOWNIKA AMINISTRACYJNO BIUROWEGO

Klauzula informacyjna

Administrator danych
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Piast Group sp. z o.o. (zwanego dalej „Administratorem” lub „Spółką”), z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 67, 59-220

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem
e-mail: rodo@piast.info.pl lub pisemnie na adres siedziby we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjno biurowego w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, opartego na profilowaniu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dzięki czemu będziemy mogli kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach.

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zebranych na innej podstawie niż zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@piast.info.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Oferty pracy PIAST GROUP

Kwalifikowany Pracownik Ochrony
2 tygodnie temu z lento.pl
PRACE PORZĄDKOWE
miesiąc temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik Administracyjno-Biurowy
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości