Pomoc kuchenna w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy społecznej - żoliborskim centrum integracji i aktywizacji seniorów k/m

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Zakres obowiązków:Przyjmowanie dostawy posiłków i sprawdzanie pod względem ilościowym, jakościowym oraz kontrola temperatury posiłków zgodnie z wytycznymi systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP i HACCP w zakładach żywienia zbiorowego; Porcjowanie przygotowanych przez firmę zewnętrzną posiłków i podawanie uczestnikom Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów z uwzględnieniem norm ilościowych; Sprzątanie oraz zmywanie naczyń po posiłkach; Utrzymanie porządku i czystości w kuchni, sali jadalnej oraz na zapleczu sanitarnym (m.in. mycie lodówki, szafek, podłóg, stolików w sali jadalnej, dezynfekcja); Utrzymywanie czystości użytkowanych obrusów, ręczników, ścierek; Dbanie o właściwy stan oraz czystość sprzętów kuchennych, naczyń, blatów, stołów; Pozostałe prace porządkowe mające na celu utrzymanie kuchni w czystości oraz należytym stanie sanitarnym; Pomoc w zaopatrywaniu placówki w artykuły spożywcze; Pomoc w organizacji i obsługa spotkań okolicznościowych organizowanych w placówce; Właściwa obsługa uczestników Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów oraz życzliwe i serdeczne odnoszenie się do wszystkich; Przestrzeganie przepisów prawa, w tym w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, dyscypliny pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, zasad technologii oraz regulacji i procedur przyjętych w Ośrodku; Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Sanepid w zakresie dotyczącym wykonywanych obowiązków; Dbanie o dostępność środków czystości; Racjonalne gospodarowanie wodą i oszczędność energii elektrycznej.
Wymagania:Wymagania konieczne:
Zawód: pomoc kuchenna (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)
Wykształcenie: podstawowe, brak

Wymagania pożądane:
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
Uprawnienia: Zasady HACCP

Inne wymagania: Wymagania niezbędne/formalne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, wykształcenie zasadnicze zawodowe; Posiadanie ważnych badań sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wykonania

Niezbędne dokumenty (podpisane odręcznie): wypełniony Formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wzór Formularza do pobrania na stronie internetowej Ośrodka: www.ops-zoliborz.waw.pl w zakładce Zatrudnienie. W przypadku zakwalifikowania do II etapu rekrutacji kandydaci zobowiązani są dostarczyć do wglądu dokumenty potwierdzające informacje zawarte w Formularzu. Kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zobowiązani są dostarczyć do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Wymagania pożądane: Kurs HACCP; Mile widziane wykształcenie gastronomiczne; Minimum 6-miesięcy doświadczenia zawodowego; Doświadczenie w branży związanej z żywieniem zbiorowym; Pożądane kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, sumienność, uczciwość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.

Sposób złożenia dokumentów: wypełniony Formularz można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa z dopiskiem na kopercie: pomoc kuchenna w Ośrodku Wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, złożyć osobiście w kancelarii Ośrodka pok. nr 7 (adres jw.) lub przesłać w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-zoliborz.waw.pl do godz. 16.00 dnia 10.08.2020 r. (data wpływu do Ośrodka) Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postepowania rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko pomoc kuchenna w Ośrodku Wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów obejmuje następujące etapy: 1. Ocena formalna Formularzy złożonych przez kandydatów. Wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną zaproszeni na kolejne etapy rekrutacji; 2.Ocena dokumentów; 3.Rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce pracy: praca w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz w komórce organizacyjnej - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów oraz na terenie Dzielnicy Żoliborz. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie, w wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym na parterze i w części piwnicznej. W obiekcie znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów oraz obsługą dostaw posiłków przygotowanych przez firmę zewnętrzną - przyjmowanie, sprawdzanie ilości i jakości posiłków, terminowości dostaw z warunkami określonymi w zapisach umowy cateringowej. Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść oferty: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie

Wymagany staż pracy: lata: 0, miesiące: 6
Wynagrodzenie brutto: od 2 988 PLN
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:Ops dzielnicy żoliborz m. st. warszawy
Miejsce pracy: Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Kontakt:Preferowane formy kontaktu: telefon, inny - https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie
Numer telefonu:22 569 28 00
Wymagane dokumenty:https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie
Data rozpoczęcia pracy:01.09.2020
Data ważności ogłoszenia:10.08.2020
Dodane przez:Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Identyfikator oferty:StPr/20/7168
Ogłoszenie pochodzi z Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Oferty pracy OPS Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Sprzątaczka w ośrodku wsparcia - dziennym domu...
tydzień temu z Centralna baza ofert pracy
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości