Pakowacz/ka

Miejsce pracy: Sosnowiec
Region: Śląskie
INTERKADRA jest działającą na rynku europejskim licencjonowaną Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372.

Oferta pracy tymczasowej.
https://interkadra.traffit.com/public/an/1085
Aktualnie dla naszego klienta, dystrybutora części zamiennych do samochodów, poszukujemy dynamicznych Pań i Panów na stanowisko: Pakowacz

Nr Ref.: PAK/0519/KAT
Lokalizacja: Sosnowiec ul. Logistyczna
Dojedziesz autobusem linii 160/ 160S.

Do Twoich obowiązków będzie należało:

* pakowanie części zamiennych
* przygotowywanie zamówień
* załadunek, rozładunek towaru
* prace magazynowe

Oczekujemy:

* motywacji i chęci do pracy
* dyspozycyjności do pracy w systemie trzyzmianowym i w weekendy
* uczciwości i punktualności
* skrupulatność i dokładność
NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA! U NAS PRZESZKOLĄ CIĘ NAJLEPSI!

Oferujemy:

* umowę o pracę podpisywana z InterKadra
* wynagrodzenie podstawowe plus atrakcyjne premie :
! UZNANIOWA- nawet 650 zł netto miesięcznie !
! FREKWENCYJNA- miesięczna oraz kwartalna, nawet do 600 zł !
* pracę w pełnym wymiarze godzin
* kartę sportową OkSystem oraz ubezpieczenie grupowe
* bony podarunkowe i paczki świąteczne dla Dzieci
* stałą opiekę Koordynatora
* możliwość zdobycia cennego doświadczenia w prężnie rozwijającej się Firmie z branży automotiv

Zainteresowana? Zainteresowany? Nie czekaj! Aplikuj już dziś !

Aplikuj: https://interkadra.traffit.com/public/form/a/1085


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Osoby zainteresowane prosimy o dodanie do swojej aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interkadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 000 - pokaż numer telefonu - 4, NIP: 676 - pokaż numer telefonu - 6, REGON: 120 - pokaż numer telefonu - . Kontakt z Administratorem: tel. 12 290 - pokaż numer telefonu - , e-mail: sekretariat@interkadra.pl INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Wołoszyn, adres e-mail: biuro@eiodo.com.pl PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu realizacji procesu rekrutacji: 1) W zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO– w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również: 2) W zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi w pkt 3 lit. a powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 3) W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym Pracodawca Użytkownik. Pani/Pan dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt III.1 i III.2) powyżej będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do momentu wycofania zgody. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt III.1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt III.2 i III.3 jest dobrowolne. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 1) Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, 6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, 7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Oferty pracy Interkadra

Kasjer sprzedawca
13 godzin temu z lento.pl
Kasjer sprzedawca
13 godzin temu z lento.pl
Magazynier
16 godzin temu z lento.pl
WYKŁADANIE TOWARU OD ZARAZ
wczoraj z lento.pl
Monter płyt kartonowo - gipsowych
2 dni temu z gratka.pl
Aplikuj na stanowisko:
Pakowacz/ka
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości