Opiekunka do żłobka

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolskie
Żłobek "Lokomotywa" w Krakowie przy os. Złotej Jesieni 2c poszukuje OPIEKUNA/OPIEKUNKI W ŻŁOBKU.
WARUNKI PRACY:
- zatrudnienie na Pełny etat ,
- miły zespół pedagogiczny, gwarantujący szybką adaptację do pacy w nowym miejscu,
- bogata gama zajęć dodatkowych prowadzonych przez zewnętrznych specjalistów.
WYMAGANIA:
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba (wymogi z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3):
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
3) osoba (wymogi z art. 16 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) średnie lub średnie branżowe oraz:
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun , zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
CV (Życiorys Zawodowy) należy składać drogą e-mail.

Zastrzegamy sobie odpowiedź tylko na wybrane zgłoszenia.
Organ prowadzący: Małopolskie Centrum Edukacji
Informacje o żłobkach i przedszkolach: www.lokomotywa.net.pl
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być zaopatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)”.
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny, a brak jej udzielenia powoduje niemożność rozpatrzenia mojej aplikacji.

Oferty pracy Małopolskie Centrum Edukacji

Pomoc nauczyciela w przedszkolu - Wrocław
5 dni temu z lento.pl
Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego - przedszkole...
2 tygodnie temu z lento.pl
Opiekun w żłobku - Kraków, ul. Glogera
3 tygodnie temu z lento.pl
Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Kraków...
3 tygodnie temu z lento.pl
Nauczyciel wychowania przedszkolnego-Kraków...
miesiąc temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Opiekunka do żłobka
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości