OPERATOR/KA PRAS

Miejsce pracy: Olkusz
Region: Małopolskie
Wyślij na swoje CV i zostań pracownikiem nowoczesnej i rozwijającej się tłoczni płyt winylowych. Współpracujemy z największymi firmami fonograficznymi, wydawcami muzycznymi, zarówno w Polsce, jak i na świecie.


Miejsce pracy: Bolesław k.Olkusza

Powierzymy Ci:
- Obsługę pras
- Ocenę wizualną wyrobu
- Dbałość o prządek i czystość na stanowisku pracy


CHCESZ PRACOWAĆ W TAKT? NAWIĄŻ Z NAMI KONTAKT!

Informujemy, że:

Administratorem przekazanych danych jest TAKT24 Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją – „jednorazowa”

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie TAKT24 Sp. z o. o. Sp.K. moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania rekrutacji.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją – także na potrzeby przyszłych rekrutacji

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAKT24 Sp. z o. o. Sp.K. moich danych osobowych w celu prowadzenia aktualnie trwającej oraz przyszłych rekrutacji do pracy w wymienionej Spółce przez czas trwania tej i kolejnych rekrutacji, aż do odwołania zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.
Aplikuj na stanowisko:
OPERATOR/KA PRAS
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości