Manewrowy - na początku 1 zmiana - BEZ DOŚWIADCZENIA

Miejsce pracy: Opole
Region: Opolskie
Betrans Sp. z o.o. jest największą spółką dedykowaną w zakresie świadczenia usług transportowych i sprzętowych w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym podmiotem gwarantującym profesjonalną obsługę naszych kontrahentów.

Obecnie poszukujemy kandydatów ma stanowisko:

Manewrowy, ustawiacz, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe, rewident taboru

NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA!

Miejsce pracy: − Opole

Opis stanowiska:

− realizacja prac związanych z obsługą wagonów,

− realizacja prac manewrowych, podstawianie i zabieranie wagonów do/z punktów ładunkowych,

− przez pierwsze 3 miesiące 1 zmiana 6-14, docelowo system pracy zmianowy (czterobrygadowy) w ruchu ciągłym na Infrastrukturze kolejowej PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole.

Wymagania:

− wykształcenie – minimum zasadnicze zawodowe - warunek konieczny,

− chęć szkolenia i podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy:

− pracę na stałe w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

− zarobki na początek około 4500 zł brutto miesięcznie

− zatrudnienie na umowę o pracę,

− możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na koszt Pracodawcy,

− pakiet benefitów oraz szeroko rozwinięty Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prosimy o wysyłanie CV przez NUZLE lub o kontakt pod numerem 887 - pokaż numer telefonu - 887 445 583

Sposób oceny kandydata: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę. Dokumenty aplikacyjne: CV.

Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco.

Do CV prosimy dołączać klauzulę:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. pocz. 98;

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w „Betrans” sp. z o.o. przez formularz kontaktowy na stronie www.betrans.pl, pod numerem telefonu + 48 887 - pokaż numer telefonu - 887 400 220 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz w ramach medycyny pracy (skierowanie na badania lekarskie wstępne, w związku z koniecznością posiadania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku);

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie;

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożono dokumenty aplikacyjne w celu kolejnych rekrutacji.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorom zewnętrznym itp. Dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności PGE GiEK S.A. oraz jej oddziałom właściwym dla miejsca rekrutacji.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

X. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
Sprawdź zainteresowanie tym ogłoszeniem
Wyświetlenia
Data dodania
Ostatnio widziany
Obserwujących
Liczba aplikacji
Średni czas odpowiedzi

Podobne oferty pracy:

Kierowca autobusu Nowe

Zakres obowiązków:prowadzenie autobusu będącego środkiem komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy, dbanie o bezpieczny przewóz osób znajdujących się w pojeździe, udzielanie informacji nt. realizowanej linii i innych informacji związanyc

2023-12-11 18:41:06
od 5800 zł Umowa o pracę Rodzaj pracy: Stała
Miejski Zaklad Komunikacyjny Spółka z o.o
Dzisiaj z Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Praca jako kierowca TAXI Nowe

Zostań kierowcą TAXI w 24 godziny i zarabiaj 6-8 tysięcy miesięcznie! Aplikuj

2023-12-11 11:00:06
FLOW APPS sp. z o.o
Dzisiaj z gowork.pl

Podlasie S. A. zatrudni przewoźników, cały kraj! Nowe

Podlasie S. A. oddział Kalisz zatrudni przewoźników z zestawami (ciągnik + naczepa) o ładowności 24 tony, istnieje również możliwość podpięcia Naszej naczepy Oferujemy: - korzystne warunki finansowe, - stałą pracę w transporcie krajowym, -..

2023-12-11 07:45:53
PODLASIE S.A
Dzisiaj - aplikuj przez Nuzle

Spedytor międzynarodowy

Zadania:Pozyskiwanie nowych kontrahentów w Polsce i w EuropieUtrzymywanie stałych relacji z klientamiPrzygotowywanie wycen i negocjowanie cen z klientami i przewoźnikamiCodziennie korzystanie z giełd transportowych (TimoCom oraz Trans.eu)Wymagania:Po

2023-12-10 11:53:36
Rodzaj pracy: Stała
Wczoraj z jobs.pl

Opole! Magazynier - zatrudnienie od zaraz!

Oferujemy:wsp ółpracę od wtorku do soboty w godzinach 00:00-08:00 lub od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-19:00,stawkę podstawową wynoszącą 24 - 27 zł/h brutto,zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,wsp ółpracę z firma będącą liderem na polskim

2023-12-10 11:53:34
Rodzaj pracy: Stała
Wczoraj z jobs.pl

Kierowca ciągnika siodłowego

Zakres obowiązków:Transport towarów po terytorium polski oraz krajów Schengen, nadzorowanie załadunków i rozładunków towarów, pilnowanie dokumentacji przewozowej, zabezpieczanie towaru na czas transportu. Wymagania:Wymagania konieczne: Wykształcenie:

2023-12-08 18:41:05
od 4242 zł Umowa o pracę Rodzaj pracy: Stała
Firma Transportowo-Usługowa WOTRANS Krzysztof...
3 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Kierownik Utrzymania Ruchu

Twój zakres obowiązków, Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń poprzez ich systematyczną konserwację oraz planowanie i wykonywanie niezbędnych prac remontowych,, Nadzór nad Magazynem Części Zamiennych,, Zapewnienie prawidłowych i zgodnych z..

2023-12-08 14:40:28
Umowa o pracę Rodzaj pracy: Stała
Knauf Interfer Aluminium Sp. z o.o 
5,0 
3 dni temu z pracuj.pl

Magazynier części zamiennych w dziale Utrzymania...

Wymagania stanowiska

2023-12-07 17:07:03
PARETTi Sp. z o.o. Sp. k
4 dni temu z app.hrappka.pl
Aplikuj na stanowisko:
Manewrowy - na początku 1 zmiana - BEZ DOŚWIADCZENIA
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości