MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Region: Kujawsko-pomorskie
Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

Enea Pomiary sp. z o.o. / Biuro Wsparcia Technicznego informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:

magazynier


Zakres obowiązków:
1. Prace magazynowe w Terenowym Punkcie Obsługi wymiany elementów układów pomiarowych w Bydgoszczy
2. Transport liczników – kierowanie samochodem dostawczym do 3,5t
3. Załadunek, rozładunek transportów do/z punktów wymiany urządzeń pomiarowych

Wymagania:
1. Wykształcenie zawodowe lub średnie
2. Znajomość urządzeń energii elektrycznej
3. Prawo jazdy kat. B

Cechy:
1. Pracowitość
2. Samodzielność
3. Zaangażowanie w powierzone obowiązki

Oferujemy:
1. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
2. Możliwość rozwoju zawodowego
3. Pakiet świadczeń socjalnych

Informacje dotyczące stanowiska:
1. Miejsce wykonywania pracy – praca w magazynie w Bydgoszczy
2. Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2018


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacje.pomiary@enea.pl w tytule wpisując „22-magazynier Bydgoszcz” w terminie do 24 sierpnia 2018r.


Załączając CV prosimy o wpisanie następującej klauzuli:
„Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), w związku z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Pomiary sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko magazynier . Oświadczam jednocześnie, że zostałem pouczony o możliwości cofnięcia zgody w każdej chwili i że został wykonany w stosunku do mnie obowiązek informacyjny, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych – e-mail: epo.iod@enea.pl.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów rekrutacji w Enea Pomiary sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, zgodnie Kodeksem pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) dobrowolna zgoda,
c) ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom:
a) świadczącym usługi opieki medycznej, ubezpieczeń, programów emerytalnych oraz innym,
jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę,
b) świadczącym usługi dostępu do instytucji kulturalnych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę,
c) świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne,
d) zarządzającym obiektami, w których zlokalizowane są urządzenia, będące własnością Grupy Enea, w celu potwierdzenia prawa wejścia na obiekt np. wyrobienia identyfikatora.

4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora:
a) podmiotom Grupy Enea,
b) dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, agencyjne, szkoleniowe.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych, przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji pracy,
a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań, przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: epo.iod@enea.pl.

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Aplikuj na stanowisko:
MAGAZYNIER
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości