Kwalifikowany Pracownik Ochrony Wągrowiec

Miejsce pracy: Wągrowiec
Region: Wielkopolskie
Kwalifikowany Pracownik Ochrony  

Miejsce wykonywania pracy - Wągrowiec 

Obowiązki: 
-zapewnienie bezpieczeństwa chronionego obiektu 
-reagowanie na zagrożenia 
-przestrzeganie procedur 
-współpraca z Klientem
 

Wymagania: 
- niekaralność, 
- wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony, 
- mile widziane pozwolenie na broń, 
- spostrzegawczość, 
- komunikatywność, 

 Oferujemy: 
- umowę o pracę, 
- atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- stabilną pracę,
- pełne umundurowanie, 
- dogodne zmiany, 
- niezbędne narzędzia pracy. 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
*MAIL- @ * 

tel. 691 - pokaż numer telefonu - 691-988-326


Przesyłając CV prosimy o zawarcie klauzuli.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie w treści aplikacji poniższej klauzuli zgody. Aplikacje nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.


Prosimy
o zawarcie klauzuli:„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych w celach niezbędnych dla przeprowadzenia
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w
celu realizacji procesu obecnej rekrutacji, przez Business Solutions
Center Sp. z o.o, Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Green Hunters Sp. z
o.o. Sp. K., Blue Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Human Hunters Sp. z o.o.
Sp. K. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 151/4U kod. 02-326,
Zone Hunters Sp. z o.o., Green Hunters Sp. z o.o., Blue Hunters Sp. z
o.o., Human Hunters Sp. z o.o, Hunters24 sp. z o.o., Hunters24 sp. z
o.o. Sp. K., Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K., Holding Hunters sp. z
o.o. Sp. K. A. w likwidacji, Holding Hunters sp. z o.o. z siedzibami
w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Bukowskiej 114 kod. 62 – 065.
Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie
przedsiębiorstw, gdzie Business Solutions Center Sp. z o.o jest
Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są spółkami
kontrolowanymi – zależnymi. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Podanie danych w
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne
do przeprowadzenia rekrutacji." W
przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych
procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli
o treści:„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji
w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu
rekrutacji przez Business Solutions Center Sp. z o.o, Zone Hunters
Sp. z o.o. Sp. K., Green Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Blue Hunters Sp.
z o.o. Sp. K., Human Hunters Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Warszawie Al. Jerozolimskie 151/4U kod. 02-326, Zone Hunters Sp. z
o.o., Green Hunters Sp. z o.o., Blue Hunters Sp. z o.o., Human
Hunters Sp. z o.o, Hunters24 sp. z o.o., Hunters24 sp. z o.o. Sp. K.,
Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K., Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K.
A. w likwidacji, Holding Hunters sp. z o.o. z siedzibami w Grodzisku
Wielkopolskim przy ul. Bukowskiej 114 kod. 62 – 065. Wszystkie
Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie przedsiębiorstw, gdzie
Business Solutions Center Sp. z o.o jest Spółką kontrolującą –
wiodącą, a pozostałe są spółkami kontrolowanymi –
zależnymi.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jestem świadomy/a,
że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych poprawiania ich
oraz żądania usunięcia. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i wymaga mojej wyraźnej zgody." KLAUZULA
INFORMACYJNA REKRUTACJIZgodnie
z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorami Pani/Pana
Danych Osobowych w naszej Organizacji są: Business Solutions Center
Sp. z o.o, Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Green Hunters Sp. z o.o.
Sp. K., Blue Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Human Hunters Sp. z o.o. Sp.
K. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 151/4U kod. 02-326, Zone
Hunters Sp. z o.o., Green Hunters Sp. z o.o., Blue Hunters Sp. z
o.o., Human Hunters Sp. z o.o, Hunters24 sp. z o.o., Hunters24 sp. z
o.o. Sp. K. Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K. Holding Hunters sp. z
o.o. Sp. K. A. w likwidacji, Holding Hunters sp. z o.o. z siedzibami
w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Bukowskiej 114 kod. 62 – 065.
Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie
przedsiębiorstw, gdzie Business Solutions Center Sp. z o.o jest
Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są Spółkami
kontrolowanymi – zależnymi. Inspektorem Ochrony Danych we
wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski,
mail: iod@hunters.pl.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji. Podstawą
prawną przetwarzania danych w postaci przesyłanych dokumentów
aplikacyjnych jest art. 22[1]§1 Kodeksu Pracy. Pani/Pana dokumenty
aplikacyjne będą przechowywane do czasu zakończenia obecnego
procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez 2 tygodnie, po czym
zostaną zniszczone. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na uczestnictwo w
kolejnych rekrutacjach, wtedy dane osobowe zostaną zachowane do
czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe
nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy zawarte
w odrębnych aktach prawnych zobowiązują do przekazywania takich
danych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, a także cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Dostęp do Pani/Pana danych będą
miały wyłącznie osoby odpowiedzialne za obecną rekrutację .
Dokumenty przechowujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Nie
wymagamy zamieszczania swojego wizerunku w dokumentach aplikacyjnych.
W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych jest niezgodne z przepisami RODO posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce tj. – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych w zakresie
wymaganym przez Kodeks Pracy jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić
Pani/Pana w ramach procesu obecnej rekrutacyjnego – jednak w
przypadku niewybrania Pani/Pana w ramach obecnej rekrutacji,
pozostawienie Pana CV w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne, i
zależy od wyrażonej przez Pana/Pani w sposób aktywny woli
pozostawienia CV.
Oferty pracy Hunters Sp. z o. o.

Pracownik ochrony - Szczecin Kołbaskowo
8 godzin temu z lento.pl
Pracownik ochrony / Strażak - obiekt przemysłowy
4 dni temu z lento.pl
PILNIE!!! Praca Ochrona kwalifikowany POF
5 dni temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Kwalifikowany Pracownik Ochrony Wągrowiec
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości