Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Miejsce pracy: Szamotuły
Region: Wielkopolskie

Obecnie, poszukujemy odpowiedzialnych osób na stanowisko:

Kwalifikowany Pracownik Ochrony 

Obowiązki:

 • -zapewnienie bezpieczeństwa chronionego obiektu
  -reagowanie na zagrożenia
  -przestrzeganie procedur
  -współpraca z Klientem

Wymagania:

 • niekaralność,
 • wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony,
 • spostrzegawczość,
 • komunikatywność,
Oferujemy:
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • stabilną pracę,
 • pełne umundurowanie,
 • niezbędne narzędzia pracy.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

*MAIL- @ *

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


W CV prosimy o umieszczenie w treści aplikacji poniższej klauzuli zgody. Aplikacje nie zawierające klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.


Prosimy
o zawarcie klauzuli:„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych w celach niezbędnych dla przeprowadzenia
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w
celu realizacji procesu obecnej rekrutacji, przez Business Solutions
Center Sp. z o.o, Green Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Blue Hunters Sp. z
o.o. Sp. K., Human Hunters Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 151/4U kod. 02-326, Zone Hunters Sp. z o.o., Green
Hunters Sp. z o.o., Blue Hunters Sp. z o.o., Human Hunters Sp. z o.o,
z siedzibą w Warszawie kod 02-326 Al. Jerozolimskie 151/4U (adres do
korespondencji: 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114) i
Hunters24 sp. z o.o. Sp. K., Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim kod 62-065 ul. Bukowskiej 114
oraz INWEMER OCHRONA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
kod. 97-300 przy ul. Sulejowska 45. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO
występują w Grupie przedsiębiorstw, gdzie Business Solutions
Center Sp. z o.o jest Spółką kontrolującą – wiodącą, a
pozostałe są spółkami kontrolowanymi – zależnymi. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne, jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo
dostępu do moich danych poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne
ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji." W
przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych
procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli
o treści:„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji
w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu
rekrutacji przez Business Solutions Center Sp. z o.o, Green Hunters
Sp. z o.o. Sp. K., Blue Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Human Hunters Sp.
z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 151/4U kod.
02-326, Zone Hunters Sp. z o.o., Green Hunters Sp. z o.o., Blue
Hunters Sp. z o.o., Human Hunters Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie
kod 02-326 Al. Jerozolimskie 151/4U (adres do korespondencji: 62-065
Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114) i Hunters24 sp. z o.o. Sp.
K., Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Grodzisku
Wielkopolskim kod 62-065 ul. Bukowskiej 114 oraz INWEMER OCHRONA Sp.
z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim kod. 97-300 przy ul.
Sulejowska 45. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie
przedsiębiorstw, gdzie Business Solutions Center Sp. z o.o jest
Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są spółkami
kontrolowanymi – zależnymi.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Podanie dodatkowych
danych osobowych jest dobrowolne i wymaga mojej wyraźnej zgody." KLAUZULA
INFORMACYJNA REKRUTACJIZgodnie
z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorami Pani/Pana
Danych Osobowych w naszej Organizacji są: Business Solutions Center
Sp. z o.o, Green Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Blue Hunters Sp. z o.o.
Sp. K., Human Hunters Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie Al.
Jerozolimskie 151/4U kod. 02-326 (adres do korespondencji: 62-065
Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114) oraz Hunters24 sp. z o.o. Sp.
K. Holding Hunters sp. z o.o. Sp. K. z siedzibami w Grodzisku
Wielkopolskim przy ul. Bukowskiej 114 kod. 62 – 065 oraz INWEMER
OCHRONA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim kod. 97-300
przy ul. Sulejowska 45. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują
w Grupie przedsiębiorstw, gdzie Business Solutions Center Sp. z o.o
jest Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są
Spółkami kontrolowanymi – zależnymi. Inspektorem Ochrony Danych
we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski, mail:
iod@hunters.pl. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanych
dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu obecnej
rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci
przesyłanych dokumentów aplikacyjnych jest art. 22[1]§1 Kodeksu
Pracy. Pani/Pana dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do czasu
zakończenia obecnego procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez 2
tygodnie, po czym zostaną zniszczone. Może Pani/Pan wyrazić zgodę
na uczestnictwo w kolejnych rekrutacjach, wtedy dane osobowe zostaną
zachowane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że
przepisy zawarte w odrębnych aktach prawnych zobowiązują do
przekazywania takich danych. Posiadają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, a
także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostęp do
Pani/Pana danych będą miały wyłącznie osoby odpowiedzialne za
obecną rekrutację . Dokumenty przechowujemy wyłącznie w wersji
elektronicznej. Nie wymagamy zamieszczania swojego wizerunku w
dokumentach aplikacyjnych. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezgodne z przepisami
RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w Polsce tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest
warunkiem niezbędnym by uwzględnić Pani/Pana w ramach procesu
obecnej rekrutacyjnego – jednak w przypadku niewybrania Pani/Pana w
ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie Pana CV w naszej bazie jest
absolutnie dobrowolne, i zależy od wyrażonej przez Pana/Pani w
sposób aktywny woli pozostawienia CV.


Aplikuj na stanowisko:
Kwalifikowany Pracownik Ochrony
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości