Księgowy/Biuro rachunkowe

Miejsce pracy: Konin
Region: Wielkopolskie
Organizacja pozarządowa, prowadząca działalność w Koninie poszukuje osoby/biura rachunkowego do prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.


Zakres obowiązków obejmuje przede wszystkim:
• dokonywanie zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania działalności statutowej i pozostałej
• prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń dotacji i grantów
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy PIT oraz CIT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych oraz GUS (zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki),
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
• zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
• sporządzanie list płac dla umów o pracę, zleceń oraz umów o dzieło, przygotowanie kart zasiłkowych, dokumentacji kadrowej (m.in. RP-7, zaświadczeń o dochodach)
• sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS), dokonywanie wyliczeń zobowiązań wobec ZUS,
• uzgadnianie sald rozrachunków okresowe i roczne
• sporządzanie rocznych zeznań podatkowych pracowników i zleceniobiorców,
• wsparcia merytorycznego w zakresie poprawności funkcjonowania Fundacji w obszarze finansowym

Konieczne wymagania:
• znajomość przepisów prawnych z sektora organizacji pozarządowych
• znajomość aktualnych przepisów podatkowych (CIT, PIT, VAT) oraz prawa bilansowego i prawa pracy
• doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości organizacji pozarządowej
• mile widziane doświadczenie w księgowaniu projektów m.in. PFRON, EFS
• doświadczenie w pracy w systemie Symfonia, Płatnik; pakiet MS Office
• umiejętność zrozumiałego przedstawiania danych finansowych oraz interpretowania przepisów
• bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
• preferowane Wykształcenie wyższe w zakresie: ekonomia, rachunkowość, finanse
• Certyfikat księgowy MF

Oferujemy:
• możliwość elastycznego czasu pracy
• szacowane zaangażowanie czasowe - minimum 20 godzin tygodniowo
• zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (w tym także z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą)
• pracę w twórczym i zmotywowanym zespole
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV najpóźniej do 5 listopada 2018 roku na adres e-mail: zuzanna.janaszek@podajdalej.org.pl z dopiskiem w tytule księgowość oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, z siedzibą w Koninie, ul. Południowa 2A. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - RODO) oraz w zakresie danych dot. mojej ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem rekrutacji. Dokumenty pięciu najlepszych kandydatów /kandydatek będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, do realizacji którego aplikuję i mogą być wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu procesu rekrutacji lub ww. terminach dane zostaną usunięte.”
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Aplikuj na stanowisko:
Księgowy/Biuro rachunkowe
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości