KOORDYNATOR/KA REGIONALNY/A

Miejsce pracy: Wrocław
Region: Dolnośląskie
Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy już od ponad 10 lat z firmami, z terenu całej Polski jak również UE, w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.
W związku z dynamicznym rozwojem naszego Klienta - międzynarodowej organizacji biznesowej -poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

KOORDYNATOR/KA REGIONALNY/A
Miejsce pracy: Wrocław


Jakie będą Twoje zadania na tym stanowisku pracy:
• ścisła współpraca poprzez wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla Dyrektorów Regionalnych, Zarządów, a także członków organizacji w regionie,
• analiza i przygotowywanie raportów, zestawień, prezentacji dotyczących działania zarządu grup organizacji,
• organizacja eventów, konferencji, spotkań oraz szkoleń zgodnie z harmonogramem wydarzeń,
• nadzór nad organizacją budżetu szkoleń,
• archiwizowanie dokumentacji członkowskich, dbałość o poprawność danych w systemach informatycznych organizacji, a także prawidłowy obieg informacji w grupach w regionie.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
• masz doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu i/lub wspieraniu pracy działów sprzedaży w terenie,
• jesteś osobą zorientowaną na cel, a także świetnie zdyscyplinowaną, zorganizowaną i opanowaną,
• posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia,
• bez problemu nawiązujesz mocne i długotrwałe relacje z ludźmi (współpracownikami, klientami etc.), nie boisz się przeprowadzać trudnych rozmów,
• cechują Cię: dokładność, dociekliwość, skrupulatność, a także asertywność i elastyczność w działaniu,
• sprawnie posługujesz się pakietem MS Office, głównie programem Excel, bez problemu tworzysz prezentacje w programie Power Point,
• posiadasz komunikatywną znajomość języka angielskiego min. B1.

Otrzymasz w zamian:
• atrakcyjne, stałe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
• dużą samodzielność w prowadzeniu odpowiedzialnych i ambitnych projektów,
• pracę w międzynarodowym środowisku,
• udział w szkoleniach i konferencjach,
• pakiet benefitów (Multisport, opieka zdrowotna, lekcje angielskiego itp.),
• możliwość uczenia się od profesjonalistów i praktyków biznesu.Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższej "Klauzuli zgody", w przypadku nadesłanych aplikacji bez tej klauzuli, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

"Klauzula zgody"
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Oferty pracy Business Bridge Group

Programista rozwiązań integracyjnych C#
2 tygodnie temu z nofluffjobs.com
.Net developer
3 tygodnie temu z jobsforgeek.pl
Specjalista ds. jakości projektów IT
3 tygodnie temu z jobsforgeek.pl
Starszy Specjalista ds. Data Science
3 tygodnie temu z jobsforgeek.pl
Aplikuj na stanowisko:
KOORDYNATOR/KA REGIONALNY/A
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości