konsultant metodyczno-językowy (Warszawa, 3068344)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

konsultant metodyczno-językowy (Warszawa, 3068344)


Nr ref: APK/1210-53/2018/jobs.pl

Główne zadania:

w ramach projektu 'WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego'

Okres zatrudnienia: wrzesień 2018 - sierpień 2022wparcie językowe i merytoryczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w jęz. angielskim;
wsparcie kadry w opracowaniu materiałów dydaktycznych (wykładów, prezentacji, zajęć, materiałów e-learningowych, MOOC);
wsparcie nauczycieli akademickich wprowadzających nowe programy kształcenia, bazujące na rozwiązaniach anglojęzycznych;
wsparcie w przygotowaniu programu zajęć z udziałem visiting professors;
rozwój platformy e-learningowej w jęz. angielskim.

Wymagania:

znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (mile widziane licencjat lub magisterium z filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej);
doświadczenie w tłumaczeniu tekstów edukacyjnych, naukowych lub medycznych;
biegłość w obsłudze komputera (MS Office);
dokładność i dbałość o szczegóły;
umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

CV.


Mile widziane:

list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
kopie świadectw pracy.


Wymagane oświadczenia:

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.'


Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

'Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.'


oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych:

'Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko specjalisty ds. płac.'

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody
Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Dokumenty prosimy składać do 4 września 2018r.Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.


Dokumenty przyjmujemy:


w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,

Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,

pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl lub wumaid@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego

w tytule e-maila.

Aplikacje prosimy wysyłać za pomocą przycisku "Aplikuj".
Aplikuj na stanowisko:
konsultant metodyczno-językowy (Warszawa, 3068344)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości