KIEROWNIK ds. ROZWOJU PRODUKTÓW EKO-BIO (branża rolna)

Miejsce pracy: Wrocław
Region: Dolnośląskie

Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy
z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – dystrybutora produktów EKO-BIO dla branży rolnej – osoby do pracy na stanowisku:


KIEROWNIK ds. ROZWOJU PRODUKTÓW EKO-BIO (branża rolna)
Miejsce pracy: WrocławJakie będą Twoje zadania na tym stanowisku:
• zarządzanie produktami bio i eko na rynku agro (rolnictwo, ogrodnictwo itp.)
• rozwijanie, wdrażanie i utrzymywanie na rynku nowych i istniejących produktów,
• współudział przy tworzeniu strategii marketingowej w zarządzaniu produktami eko-bio na rynku rolnym,
• rozpoznanie rynku, współtworzenie i wdrażanie strategii cenowych/prowizyjnych, a także reklamowych,
• zarządzanie relacjami z klientami (współpraca z hurtowniami, sieciami handlowymi itp.), w tym prowadzenie negocjacji handlowych,
• sporządzanie raportów i sprawozdań.


Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
• posiadasz wykształcenie wyższe,
• masz kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku (marketing, sprzedaż itp.) w firmie działającej na rynku rolnym,
• znasz język angielski na poziomie komunikatywnym,
• posiadasz bardzo dobrą znajomość specyfiki branży rolnej, a także produktów eko-bio dla rolnictwa,
• cechują Cię: inicjatywa w działaniu, kreatywność, sumienność i odpowiedzialność,
• posiadasz wysokie zdolności komunikacyjne, analityczne, negocjacyjne, a także przywódcze,
• jesteś otwarty na ludzi, potrafisz pracować w zespole, jesteś asertywny i odporny na stres,
• znasz bardzo dobrze pakiet MS Office (w szczególności program EXCEL).


Pracodawca oferuje:
• atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
• pracę w zespole profesjonalistów,
• konkretny wpływ na opracowanie strategii produktowej i marketingowej na rynku rolnym produktów eko-bio,
• możliwości rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przysłanie aplikacji za pośrednictwem poniższego linku aplikacyjnego:

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/KIEROWNIK-ds-ROZWOJU-PRODUKTOW-EKO-BIO-lo4zzbranza-rolnalo41z/5419-3532-25-a1a-2707.htmlPosiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355.
Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji. Prosimy o podanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska.
W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższej klauzuli, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszej klauzuli, Państwa kandydatura nie będzie rozpatrywana i zostanie automatycznie odrzucona:
Klauzula zgody
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Oferty pracy Business Bridge Group Sp. z o. o.

Aplikuj na stanowisko:
KIEROWNIK ds. ROZWOJU PRODUKTÓW EKO-BIO (branża rolna)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości