Inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych #umedkariera

Miejsce pracy: Łódź
Region: Łódzkie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin około medycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą, jest jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków edukacyjnych.

Zatrudniamy około 2500 pracowników. Jesteśmy wyróżniani w konkursach organizowanych dla pracodawców, ponieważ dla nas Nasi pracownicy to nasz największy kapitał.

Jeśli czujesz, że rola reprezentanta UMEDU jest dla Ciebie i chcesz dołączyć do zespołu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to prześlij swoje CV aplikując na stanowisko – inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych.Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie w szczególności:

Archiwizuje dokumenty i prowadzi działania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
Bierze udział przy przekazywaniu w depozyt urządzeń i elementów instalacji do magazynu przez wykonawcę.
Bierze udział przy tworzeniu SIWZ z Biurem Obsługi Zamówień Publicznych
w zakresie warunków technicznych.
Egzekwuje uprawnienia wynikające z kart gwarancyjnych.
Przygotowuje dokumenty w zakresie formalnym i merytorycznym oraz weryfikuje koszty na ewentualne roboty dodatkowe.
Przygotowuje dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
Przygotowuje zgłoszenia o potrzebie wyłonienia wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlano- montażowych i usług w ramach procesu inwestycyjnego.
Sprawdza uprawnienia wykonawców i egzekwuje wykonywanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Sprawdza i opiniuje harmonogramy rzeczowo-finansowe; bierze udział w sprawdzaniu dokumentacji projektowej.
Współpracuje w przygotowywaniu danych do umów z wykonawcami prac projektowych i nadzoru autorskiego oraz wykonawcami robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.
Współpracuje przy przygotowaniu danych do opracowywania i aktualizacji założeń techniczno- ekonomicznych oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
Współpracuje z organami administracji architektoniczno-budowlanej.
Zgłasza i nadzoruje usuwanie awarii.
Wymagania:

wykształcenie średnie: profil nauki techniczne,
min. 3 lata na stanowisku związanym z budownictwem,
uprawnienia budowlane,
wiedza w zakresie: prawa budowlanego, systemów instalacyjnych, wykonawstwa instalacyjnego
Za swoją pracę otrzymasz:

wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, premii regulaminowej i systemu motywacyjnego,
atrakcyjny pakiet socjalny,
elastyczne poranki – zaczynamy pracę w godzinach 7-8.30,
możliwość dofinansowania Twojego rozwoju,
zgrany zespół, który wymienia się pomysłami, a które szef zauważa i docenia,
udział w ciekawych projektach ze względu na prężenie działającą i nadal rozwijającą się strukturę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Prosimy o przesłanie na adres: praca[at]umed.lodz.pl CV zawierające:

1. Informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego

Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 - pokaż numer telefonu - 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod[at]umed.lodz.pl;
Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
Podanie przeze Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.​

Oferty pracy Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych
2 tygodnie temu z pracuj.pl
2 tygodnie temu z Nuzle
Aplikuj na stanowisko:
Inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych #umedkariera
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości