higienistka stomatologiczna

Miejsce pracy: Lublin
Region: Lubelskie
Niepubliczna Placówka Oświatowa BLUE EDUCATION poszukuje kandydata/kandydatki do pracy w Policealnej Szkole Zawodowej – kierunek kształcenia: Higienistka stomatologiczna z ortodoncją i implantologią
Idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca kwalifikacje w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z:
- Działalność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia
- Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwszą pomocą
- Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii ipatologii narządu żucia
- Język migowy
- Aparatura i sprzęt stomatologiczny
- Edukacja i promocja zdrowia
- Materiałoznawstwo i farmakoterapia
- Dokumentacja medyczna i finansowa
- Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia
- Asystowanie lekarzowi dentyście
- Ortodoncja i techniki ortodontyczne
- Podstawy implantologii stomatologicznej i technik wykonywania wszczepów
- Działalność profilaktyczno - lecznicza
Oferujemy pracę w weekendy.
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: lublin@blue.edu.pl
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:
Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest BLUE Education Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szpitalna 10/1, 00-020 Warszawa. Kontakt z osobą realizującą w BLue Education Sp. z o.o. zadania inspektora danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: dane osobowe @blue.edu.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor danych osobowych”. 3. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „rozporządzeniem”), w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 4. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane innym podmiotom 5. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane: a) przez 1 rok od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego - dla celu określonego w pkt 3 lit. a, b) przez 2 lata od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych - dla celu określonego w pkt 3 lit. b. 6. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 7. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. 10. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Aplikuj na stanowisko:
higienistka stomatologiczna
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości